Sagsnummer 10-0394

Manglende tilfredshed med brystforstørrende operation ingen skade

08-04-2011

En 19-årig kvinde fik foretaget en brystforstørrende operation. Efterfølgende var hun utilfreds med, at implantaterne havde tendens til at glide ned, og at det ene bryst "faldt ud til siden", når hun lå ned. Patienten havde smerter i armen ca. ½ år efter operationen, og hun fik senere udskiftet implantaterne.

Patienterstatningen afviste, at der var sket en skade i lovens forstand, jf. KEL § 19, stk. 1, og § 20, stk. 1. Der blev lagt vægt på, at der ikke var indtrådt komplikationer i form af infektion eller lignende i forbindelse med operationen. Ud fra de fremsendte billeder blev det desuden vurderet, at resultatet af operationen ikke var vansirende.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte afgørelsen med den begrundelse, at det ikke er en skade i lovens forstand, at en brystprotese kan flytte sig ved bevægelse. Nævnet lagde desuden vægt på, at der ved indsættelse af fremmedlegemer altid er risiko for smerter i en lang periode og et asymmetrisk resultat. 

Sagen viser, at der ikke ydes erstatning for uindfriede forventninger til behandlingsresultatet, hvis behandlingen har været ukompliceret.

Afgørelsesdato: 22. marts 2010