Flere skader i hjemmesygeplejen

Publiceret 09-07-2019

Der er i de sidste fem år sket en markant stigning i antallet af anmeldelser og anerkendte skader fra hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. Det viser tal fra Patienterstatningen for perioden 2014 - 2018.

I perioden er der sket en stigning i antallet af anmeldelser fra borgere, der er blevet behandlet af hjemmesygeplejen eller hjemmeplejen. 2018 stikker særligt ud med 38 anmeldelser og 12 anerkendte skader:”Ni af de anerkendte skader i 2018 handler om fejldosering af gigtmedicinen Methotrexat, der i forkerte mængder kan medføre og har medført dødsfald. Vi regner ikke med at se mange flere af disse triste sager, bl.a. fordi Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed har kørt en effektiv oplysningskampagne for at forebygge disse fejl”, fortæller direktør Karen-Inger Bast.

I maj måned offentliggjorde Patienterstatningen en status over det samlede antal sager, der vedrørte Methotrexat. Af disse tal fremgik det, at der er tildelt erstatning i 17 sager. I 12 tilfælde døde patienten af den forkerte dosis medicin. Flertallet af sagerne kommer fra hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Fejldosering med Methotrexat

Dødsfald som følge af fejlmedicinering

Patienterstatningen har i 2018 også anerkendt en skade efter en faldulykke, fordi hjemmeplejen ikke reagerede på borgerens nødopkald. En efterfølgende indlæggelse ville sandsynligvis være undgået, hvis kvinden ikke havde ligget mange timer efter faldet. 

Andre typer af skader fra hjemmesygeplejen eller hjemmeplejen er bl.a. manglende eller utilstrækkelig sårpleje eller manglende handling på klare sygdomstegn.

Årstal 2018