Fejldosering med Methotrexat

Publiceret 13-05-2019

Patienterstatningen har anerkendt 12 dødsfald som følge af fejldosering med Methotrexat. Den seneste skade fandt sted i maj 2018.

Gigtmedicinen Methotrexat er et lægemiddel, der i forkerte doser kan få alvorlige konsekvenser for patienter. I yderste konsekvens kan overdosering medføre dødsfald.I 17 sager har Patienterstatningen givet erstatning for fejldosering af Methotrexat. Sagerne er kendetegnet ved, at patienterne typisk har fået daglig dosis af medicinen i stedet for den ordinerede ugentlige dosis; altså syvdobbelt dosis. I 12 tilfælde døde patienterne af den forkerte dosis.

Opgørelsen bygger på data fra perioden 1997, hvor den første fejldosering af Methotrexat blev anmeldt til Patienterstatningen, til maj 2018, hvor den seneste skade er fra. 

Erstatning til patient eller efterladte 

I sagerne, hvor patienterne har fået en forhøjet dosis, er der tilkendt erstatning for den ekstra sygeperiode, fejldoseringen har givet patienterne. I de tilfælde, hvor patienten døde af forgiftningen, er erstatningen gået i arv til de efterladte, der også har fået dækket begravelsesudgifter. I enkelte sager er der også givet forsørgertabserstatning.

Fokus på forebyggelse af overdosering

I 10 af sagerne er fejldoseringen sket i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. 6 sager fandt sted på et hospital, og i en af sagerne skete skaden hos en speciallæge.
I december 2018 indledte Apotekerforeningen og Styrelsen for Patientsikkerhed en kampagne for at forebygge doseringsfejl i plejesektoren. Her er plejepersonalet blevet gjort ekstra opmærksomme på risikoen for overdosering i form af et advarselskort i medicinposen på apoteket og i medicinrum m.m. 

”Det er afgørende med en aktiv forebyggelse af fejlmedicinering, og heldigvis er den sidste skade om denne problemstilling, vi har set i Patienterstatningen, da også fra maj 2018. Hvis skaden alligevel sker, er det dog vigtigt, at personalet informerer om muligheden for at søge erstatning, da patienten eller beboeren på plejehjem kan have krav på erstatning.”, siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Andre skader med Methotrexat

En opgørelse viser, at Patienterstatningen i alt har anerkendt 67 skader i forbindelse med lægemidlet.32 af sagerne er behandlingsskader, hvoraf de 17 sager om fejldosering indgår. Her skulle patienten fx slet ikke have været behandlet med Methotrexat eller have haft lægemidlet i kortere eller længere tid, end patienten faktisk fik.

I 35 sager har patienter fået erstatning for skader efter bivirkninger ved lægemidlet. Fx fordi patienten har udviklet andre alvorlige sygdomme eller fået nedsat funktionsevne på grund af Methotrexat.