Sagsnummer 17-7126

Dødsfald som følge af fejlmedicinering

21-02-2019

En 88-årig mand var i behandling med lægemidlet Methotrexat på grund af leddegigt. Behandlingen blev doseret af hjemmeplejen.

Ved et hjemmebesøg i juli 2017 klagede manden over træthed og utilpashed. Man konstaterede, at han havde fået for stor dosis medicin de seneste otte dage. Man havde fejltolket ordinationen, så han dagligt havde fået en dosis svarende til, hvad han skulle have på en uge.

Manden blev indlagt i dårlig almentilstand, og man mistænkte, at han havde fået en Methotrexat-forgiftning. Hans tilstand forværredes under indlæggelsen, og han afgik ved døden.

Patienterstatningen vurderede, at behandlingen ved hjemmeplejen ikke havde levet op til erfaren specialiststandard, da man havde fejldoseret medicinen.

Patienterstatningen vurderede også, at det med overvejende sandsynlighed var fejldoseringen, der var årsagen til, at manden døde som følge af Methotrexat-forgiftning.

Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 1.

Afgørelsesdato: 29. januar 2018