Sagsnummer 10-0545

En krænkelse udløser ikke i sig selv erstatning

07-10-2016

En 76-årig kvinde havde rejst krav om godtgørelse for tort for krænkende behandling på et sygehus. Patienten var ved et uheld blevet oversprøjtet med benzin på en benzinstation. Hun var herefter i nøgen tilstand blevet afskyllet i et opstillet telt på sygehusets område, hvilket hun havde følt meget krænkende. Patienten modtog ingen behandling efter oplevelserne, men var dog psykisk medtaget i en periode herefter.

Patienterstatningen vurderede, at patienten ikke var blevet påført en egentlig fysisk eller psykisk skade ved behandlingen. Det forhold, at patienten havde følt sig krænket under behandlingen, var ikke i sig selv en skade i lovens forstand.

Patienterstatningen afviste derfor at yde erstatning efter KEL § 19, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, og henviste patienten til at rette et eventuelt krav om godtgørelse for tort mod sygehuset efter de almindelige erstatningsretlige regler.

For lignende sager se 15-113817-2528 og 20-8802.

Afgørelsesdato: 26. februar 2010