Sagsnummer: 15-1138

Krav om tort for uberettiget bæltefiksering afvist

09-03-2016

En 63-årig mand anmeldte, at han uberettiget var blevet bæltefikseret under en indlæggelse på psykiatrisk afdeling. Han mente, der var tale om en krænkelse, der berettigede ham til godtgørelse for tort.

Patienterstatningen afviste kravet med den begrundelse, at patienten ikke var påført skade i klage- og erstatningslovens forstand som følge af behandlingen, herunder bæltefikseringen. Der blev desuden henvist til, at krænkelse af den personlige frihed ifølge lovforarbejderne ikke udgør en skade i lovens forstand.

Afgørelsen viser, at der kun kan ydes godtgørelse for tort efter klage- og erstatningsloven, hvis patienten er påført en personskade som følge af behandlingen. Det er samtidig en betingelse, at der er sket en retsstridig krænkelse i forbindelse med skaden.

For lignende sager se 10-054517-2528 og 20-8802.

Afgørelsesdato: 14. juli 2015