Sagsnummer 10-1832

Afslag på erhvervsevnetab på grund af forudbestående handicap

27-08-2013

Et barn blev født med vand i hovedet i svær grad og blev behandlet med permanent ventil. Barnet var svært handicappet og blev fulgt på børneafdelingen. Da barnet var 5 år gammelt, konstaterede man en bule på kraniet, og det viste sig, at ventilen ikke fungerede. Dette havde udløst et øget tryk i hjernen, som medførte, at barnet mistede synet. 

Patienterstatningen vurderede, at man på et tidligere tidspunkt burde have mistænkt, at ventilen ikke fungerede. Sagen blev derfor anerkendt, og barnet fik en godtgørelse for varigt mén på 100 % for det mistede syn. 

Da barnet allerede fra fødslen var svært handicappet med mental retardering og spastisk lammelse af både arme og ben, vurderede Patienterstatningen, at barnet i forvejen var uden erhvervsevne. Der blev derfor givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab.

Erstatning for erhvervsevnetab til børn under 15 år fastsættes på baggrund af méngraden, jf. EAL § 8. Det antages dog i litteraturen, at der ikke ydes erstatning, hvis barnet i forvejen var uden erhvervsevne. I dommen U 2013.553 H blev der givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab til to tvillinger, som i forvejen havde et varigt mén på 100 % som følge af svære medfødte hjerneskader. Retten vurderede, at tvillingerne på grund af deres svære handicaps ikke havde en erhvervsevne, og de anerkendte skader, opstået under behandlingen efter fødslen, havde derfor ikke udløst et erhvervsevnetab.  

Selvom skaden i den konkrete sag havde medført et omfattende varigt mén, var barnet i forvejen så svært handicappet, at det ikke havde nogen erhvervsevne. I lighed med dommen vurderede Patienterstatningen derfor, at skaden ikke havde udløst et erhvervsevnetab.

For lignende sager se 11-8266 og 15-9594.

Afgørelsesdato: 25. februar 2013