Første patienter får erstatning for amputationer

Publiceret 07-10-2022

Patienterstatningen har afgjort de første fem sager, hvor patienter har søgt erstatning for en amputation i Region Midtjylland.

Patienterstatningen har afgjort de første fem sager, hvor patienter har søgt erstatning for en amputation i Region Midtjylland.

Alle patienterne har søgt erstatning, efter en rapport fra Region Midtjylland viste problemer med regionens karkirurgiske behandling i foråret 2022.

”På en meget trist baggrund er jeg tilfreds med, at vi har fået afgjort de første sager. Vi ved, at det er afgørende for patienterne og deres pårørende for at kunne komme videre i tilværelsen”, siger direktør Karen-Inger Bast.

Tre patienter får erstatning

Tre ud af de fem patienter, som nu har fået afgjort deres sag, får tilkendt erstatning.

To af patienterne har fået cirka 400.000 kroner i erstatning, og en patient har fået cirka 300.000 kroner i erstatning. Erstatningsbeløbet dækker over godtgørelse for varigt mén samt svie og smerte.

Patienterstatningen er dog ikke færdig med at opgøre erstatningen og skal blandt andet tage stilling til yderligere svie og smerte samt helbredelsesudgifter. I en af sagerne kan der også blive tale om tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

De anerkendte sager

De tre patienter får erstatning, fordi deres behandling af forskellige årsager blev forsinket. I to af sagerne ender patienterne med at få amputeret deres ene ben på lårbenet. Patienterstatningen vurderer, at man helt kunne have undgået amputation, hvis ikke deres behandling var blevet forsinket.

I den tredje sag får patienten amputeret begge sine ben ved lårbensknoglen. Her vurderer Patienterstatningen, at rettidig behandling kunne have reddet hele det højre ben, og at man kunne have nøjedes med at amputere under det venstre knæ i stedet for at amputere på lårbenet.

De afviste sager

I de to afviste sager vurderer Patienterstatningen, at behandlingen levede op til erfaren specialiststandard, og at amputationerne skyldtes patienternes forudgående sygdom.

Ankemulighed og breve fra regionen

Alle fem patienter har mulighed for at anke afgørelsen til Ankenævnet for Patienterstatningen. Region Midtjylland kan ligeledes anke afgørelserne.

Både patienter og region har en måned til at anke. Hvis det ikke sker, bliver erstatningerne udbetalt.


Indtil nu har 159 personer søgt erstatning for amputation på tværs af alle fem regioner.

Læs mere

Følg med i udviklingen af erstatningssager i forbindelse med sagskomplekset:

Erstatning efter unødige amputationer