Erstatning skal søges i tide

Publiceret 07-07-2020

Kontakten til sundhedsvæsenet og til venner og familie har i en længere periode været sat på standby. Det kan få indflydelse på antallet af skadesager, der senere må afvises, fordi skaden er anmeldt for sent. Oftest søger borgere nemlig først erstatning, når andre gør dem opmærksom på muligheden.

Den nedsatte aktivitet i sundhedsvæsenet betyder færre patientkontakter og færre behandlinger, hvilket ikke overraskende også betyder, at færre søger erstatning.

1/3 færre sager i april

I april måned fik Patienterstatningen 33 pct. færre ansøgninger end forventet, men allerede i maj måned var det kun 15 pct. færre ansøgninger end forventet, så udviklingen ser ud til at vende og følge den kontrollerede genoplukning af samfundet og sundhedsvæsenet.

Men da hver 4. borger ifølge Patienterstatningens statistik først søger erstatning mere end 2,5 år efter skaden er sket, så vil aktivitetsfaldet i sundhedsvæsenet i foråret 2020 kunne ses på antallet af erstatningsansøgninger nu og i de kommende år. Faldet i erstatningssager lige nu kommer derfor også fra patienter og borgere, der har skader, der er sket før pandemien.

Ingen erstatning, hvis skaden bliver forældet

Der kan være mange forklaringer på, at man holder sig tilbage, men en af forklaringerne kan være den manglende kontakt til sundhedsvæsenet og venner og familie. Tal viser nemlig, at to tredjedele af de borgere, der søger erstatning, bliver gjort opmærksom på erstatningsmuligheden af enten personale i sundhedsvæsenet eller af venner og bekendte:

”Det er naturligt, at vi ikke agerer, som vi plejer i øjeblikket, men det er rigtig ærgerligt, når vi skal afvise en sag som forældet, når patienten ellers ville have ret til erstatning og måske står tilbage med et økonomisk tab på grund af skaden. Det kan vi godt frygte vil ske oftere i en tid som denne, hvor vores kontakt med hinanden og sundhedsvæsenet er begrænset,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Anbefalingen til patienter, borgere, pårørende og sundhedspersonalet er derfor at hjælpe til med at sikre, at eventuelle skader bliver anmeldt, før de bliver for gamle. Det gælder også de skader, der sker under pandemien og efter pandemien, hvor fokus stadig vil være præget af efterdønninger af pandemien.

Q&A til borgere og patienter

Læs reglerne om forældelse