Q&A til borgere og patienter

Publiceret 24-04-2020

COVID-19 kan begrænse nogle patienters erstatningsmuligheder i en periode, men ikke alles. Læs spørgsmål og svar som relaterer sig til forskellige situationer, der kan opstå i denne tid.

Patienterstatningen skal under COVID-19 pandemien tage hensyn til de begrænsede ressourcer og forhold, som sundhedsvæsenet, plejehjem mv. har arbejdet under og stadig arbejder under, når vi skal vurdere skader. Det kan begrænse nogle patienters erstatningsmuligheder i en periode, men ikke alles. Der vil ske skader, hvor årsagen til skaden ikke hænger sammen med, at man har manglet ressourcer, fordi man har skullet bekæmpe COVID-19, og her kan man have krav på erstatning. Det samme gælder selvfølgelig for patienter, der har en skade, der er sket før COVID-19.

Situationen er ekstraordinær, også for os, men vi har forsøgt at svare på spørgsmål, der relaterer sig til forskellige situationer. Det er korte svar på komplicerede spørgsmål, som altid vil bero på en konkret vurdering af den enkelte sag.

Særligt til COVID-19 patienter

Hvordan er man stillet som COVID-19-patient, hvis man får en behandlingsskade?


Man kan som COVID-19-patient ligesom alle andre patienter søge om erstatning, hvis der sker behandlings- eller lægemiddelskader under pandemien. Men hvis skaden skyldes, at der i situationen manglede ressourcer – fx i form af personale, sengepladser, udstyr eller lignende - så vil sagen blive afvist. 
 

Kan man få erstatning, hvis man bliver smittet på fx sygehuset ?

Ja, det er muligt. Men for at have krav på erstatning skal to betingelser være opfyldt. Det skal være overvejende sandsynligt, at smitten er påført på sygehuset eller fx plejehjemmet. Her vil vi spørge, om der blandt personalet eller andre patienter og beboere er konstateret COVID-19, eller om patienten eller plejehjemsbeboeren har været sammen med fx familiemedlemmer, der senere er konstateret smittet. Derudover skal der være sket en skade (opdateret 15.7.20).

 

Hvad hvis der sker dødsfald, fordi egen læge nægtede at henvise til test?

 Det vil afhænge af en konkret vurdering af, om lægen handlede korrekt ud fra de retningslinjer, der var gældende på det tidspunkt, hvor patienten kontaktede lægen. Hvis vi vurderer, at retningslinjerne ikke blev fulgt, og en test ville have ændret på behandlingsforløbet, så dødsfaldet kunne være undgået, så har de efterladte krav på erstatning. 
 

Til alle patienter og borgere

Hvad betyder det for personalet, hvis jeg anmelder en behandlingsskade?


Vi bedømmer ikke personalet. Vi ser på, om du har fået en skade, og om du efter loven har krav på erstatning. Det har ikke konsekvenser for personalet, hvis du får erstatning.
Hvis du ønsker at klage over afdelingen eller personalet, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Patienterstatningen udveksler ikke oplysninger med styrelsen, fordi det ikke skal have konsekvenser for personalet at informere patienter om muligheden for at få erstatning.
 

Hvordan kan jeg vide om min skade skyldes, at der manglede ressourcer?

Det kan man af gode grunde ikke nødvendigvis vide. Derfor spørger vi i øjeblikket alle behandlingssteder, når vi modtager en ansøgning om erstatning, om de vurderer, at skaden skyldes, at de har manglet ressourcer på grund af Covid-19.
 

Kan sygehuset eller lægen så ”bare” sige, at de har manglet ressourcer, og så vil I afvise min sag?

Nej, vi vil altid vurdere den konkrete sag og svaret fra behandlingsstedet og efterspørge mere information, hvis vi mangler oplysninger. 
 

Jeg er blevet behandlet for en kronisk sygdom og fik en alvorlig komplikation, kan jeg få erstatning?

Patienter har som udgangspunkt samme muligheder for at få erstatning som før pandemien, hvis behandlingen ikke har været påvirket af Covid-19 situationen; det kan fx være på afdelinger, der har fungeret uafhængig af pandemien. Så hvis du mener, at du har fået en skade, kan du søge om erstatning.
 

Min operation blev aflyst, og jeg frygter, at min sygdom er forværret i ventetiden. Kan jeg få erstatning, hvis min skade skyldes, at jeg ikke kom til som planlagt?

I første omgang bør du kontakte din egen læge og beskrive de symptomer eller smerter, du oplever. Egen læge kan vurdere, om du fortsat kan vente med at blive behandlet, eller om du har akut behov for behandling. 
Hvis du senere mener, at du har fået en skade, som ville være undgået, hvis din operation var gennemført som planlagt, så kan du have krav på erstatning. Men som udgangspunkt har man prioriteret blandt patienterne, så man netop undgår alvorlige og varige skader i forbindelse med aflysningerne. Når vi behandler sagen, vil vi se på, om du blev visiteret korrekt.
 

Jeg gik ikke til lægen, fordi jeg havde indtryk af, at hun travlt. Nu frygter jeg, at min sygdom er blevet værre. Kan jeg få erstatning? 

Man kan ikke få erstatning, fordi ens sygdom eller skade er forværret, mens man har holdt sig væk fra sin læge. Vi kan kun, ligesom Sundhedsstyrelse også gør i denne tid, opfodre til, at man kontakter sin læge, hvis man er syg. 
 

Jeg har søgt erstatning for en skade, der er sket før Covid-19 kom til Danmark. Er behandlingen af min sag påvirket af situationen?

Nej, sagsbehandlingen og din afgørelse vil ikke være påvirket af situationen. Det eneste, det kan betyde for din sag, er, at vi måske skal vente lidt længere tid på journalmateriale eller øget ventetid, hvis du skal til en speciallæge for at få vurderet skadens konsekvenser.