Sagsnummer 21-3838

VITT-syndrom efter AstraZenecas COVID-19 vaccine

07-02-2023

En 57-årig mand blev vaccineret mod COVID-19 med en vaccine fra AstraZeneca.

8 dage senere blev han indlagt på sygehuset med ambulance på grund af kraftig hovedpine. Ved ankomsten var han lam i venstre side af kroppen, og hans tilstand blev hurtigt forværret. Blodprøver viste et usædvanligt lavt antal blodplader og tegn på blodpropper. På en CT-skanning så man en større blødning i højre side af hjernen.

Man vurderede, at operation var formålsløs på grund af blodets manglende evne til at kunne størkne. Manden døde dagen efter indlæggelsen og af obduktionsrapporten fremgik det, at der foruden hjerneblødningen også var mulige små blodpropper i de små lungepulsårer.

Patienterstatningen vurderede, at AstraZeneca-vaccinen var årsag til udvikling af VITT-syndrom med deraf følgende blødning i hjernen og dødsfald. VITT-syndromet er kendetegnet ved et usædvanligt sygdomsbillede med en kombination af alvorlige blodpropper med atypisk placering, et lavt antal blodplader og flere tilfælde af blødninger.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det fremgår af det officielle produktresume for AstraZeneca-vaccinen, at VITT-syndrom er en kendt bivirkning. Der var desuden tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationen og debut af symptomer få dage senere.

Det blev vurderet, at der var tale om en bivirkning til vaccinen, som både var sjælden og alvorlig, og sagen blev anerkendt efter KEL § 43.

Boet fik efterfølgende godtgørelse for svie og smerte og erstatning for begravelsesudgifter.

Afgørelsesdato: 9. juli 2021