Sagsnummer 20-10223

Udgifter til medicinsk cannabis dækket indtil udløbet af forsøgsordningen

07-02-2023

En 35-årig mand fik en behandlingsskade i urinvejene, som medførte stærke neuropatiske smerter.

Manden blev behandlet med forskellige slags smertestillende medicin via en smerteklinik. Det viste sig, at medicinsk cannabis havde god effekt på smerterne. Det var forventeligt, at behandlingen med medicinsk cannabis ville være livsvarig.

Patienterstatningen gav erstatning for varigt mén og svie og smerte. Derudover krævede manden sine livsvarige udgifter til medicinsk cannabis erstattet.

Manden fik erstatning for udgifterne til medicinsk cannabis til og med 31. december 2025, hvilket er tidspunktet for forsøgsordningen med medicinsk cannabis udløber. Det skyldes, at der alene ydes erstatning til udgifter til godkendte lægemidler, og da der er tale om en forsøgsordning, er det usikkert, om præparatet bliver godkendt efter udløb af ordningen.

Manden blev vejledt om muligheden for at søge sagen genoptaget, hvis forsøgsordning bliver forlænget, eller ordningen bliver gjort permanent.

Afgørelsesdato: 20. maj 2022