Sagsnummer 21-6238

Indstiksskade i forbindelse med COVID-19 vaccination

07-02-2023

En 49-årig kvinde blev vaccineret for COVID-19. Der blev ikke beskrevet nogen bivirkninger i observationsperioden.

To uger senere var hun til undersøgelse hos egen læge, fordi hun siden vaccinationen havde haft smerter i skulderen. Der havde ikke været et traume eller øvrig belastning af skulderen. Smerterne blev beskrevet som brændende/sviende. Derudover var der bevægeindskrænkning. Det blev vurderet, at der var tegn på indeklemningssyndrom, og kvinden blev henvist til fysioterapi og behandling med smertestillende medicin.

Ved fysioterapien konstaterede man også ømhed og nedsat bevægelighed, og kvinden oplyste, at det var kommet samme dag som vaccinationen. Generne bedredes, og kvinden genoptog sit arbejde på normal tid.

Patienterstatningen vurderede, at vaccinationen var årsag til skuldergenerne. Der blev lagt vægt på, at generne opstod omkring indstiksstedet, og at dette blev beskrevet af såvel egen læge som fysioterapeuten. Der var desuden ingen anden udløsende årsag til generne.

Det blev desuden vurderet, at der var tale om en hændelig, sjælden komplikation til indstikket, og at de midlertidige skuldergener gik ud over, hvad kvinden med rimelighed måtte tåle i forbindelse med vaccination for at forbygge mulig sygdom med COVID-19. Sagen blev derfor anerkendt efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Afgørelsesdato: 13. juni 2022