Sagsnummer 21-3029

Arbejdsbilleder i forbindelse med en knogle PET-skanning skal ikke beskrives

07-02-2023

En 69-årig kvinde gennemgik et kontrolforløb efter tidligere brystkræft. Kvinden fik tiltagende lænderygsmerter, men en knogle PET-skanning i december 2017 viste ifølge beskrivelsen ikke suspekte forandringer i knoglerne.

I april 2019 fik kvinden foretaget en PET/CT-skanning pga. væske i begge lunger. Skanningen gav mistanke om nyrekræft i højre nyre og man vurderede, at man retrospektivt også kunne se denne forandring på CT-billederne fra december 2017, som blev lavet i forbindelse med knogle PET-skanningen.

Patienterstatningen vurderede, at beskrivelsen af PET-skanningen i december 2017 var i overensstemmelse med erfaren specialiststandard. Der blev lagt vægt på, at der i forbindelse med PET-skanningen også bliver lavet en lavdosis CT-skanning, og at billederne herfra betragtes som arbejdsbilleder.

Lavdosis CT-skanningsbillederne er ikke i sig selv af en diagnostisk kvalitet til at beskrive radiologiske problemstillinger, hvorfor de som udgangspunkt ikke bliver beskrevet i forbindelse med en PET-skanning. Det var derfor erfaren specialiststandard, at processen i højre nyre, som alene var synlig på lavdosis CT skanningsbillederne og ikke på PET-skanningen fra december 2017, ikke blev diagnosticeret på det tidspunkt.

Sagen blev derfor afvist efter KEL § 21, stk. 1, jf. § 20, stk. 1, nr. 1.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen og lagde vægt på, at der i forbindelse med PET-scanningen laves en lavdosis CT-scanning, som ikke er diagnosticerende, men alene anvendes til at orienteres sig i forhold til anatomien, så det tydeligt kan afklares, hvor på skelettet der måtte være forandringer, hvis sådanne fremgår af PET-scanningen.

Afgørelsesdato: 24. august 2021