Sagsnummer 19-5504

Forældelse i forbindelse med genoptagelse

02-02-2021

En 37-årig kvinde var tidligere blevet tilkendt erstatning af Patienterstatningen. Sagen blev afsluttet i marts 2002.

I 2006 bad kvinden om at få sagen genoptaget. Dette afviste Patienterstatningen, da betingelserne ikke var opfyldt. Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

I 2012 bad kvinden på ny om at få sagen genoptaget. Dette blev på ny afvist og tiltrådt af ankenævnet.

I juni 2019 bad kvinden endnu en gang om at få sagen genoptaget. Patienterstatningen afviste nu at genoptage sagen med henvisning til den absolutte 10-års regel i KEL § 60 b, stk. 3. Der blev lagt vægt på, at den seneste positive afgørelse var fra marts 2002, og at de mellemliggende afslag på genoptagelse ikke havde afbrudt forældelsen.

Afgørelsen blev tiltrådt af ankenævnet, som bemærkede, at den 10-årige frist er absolut og ikke under nogen omstændigheder kan forlænges. Uanset sagens alvor kan der heller ikke gives dispensation fra fristen. Derudover afbrydes eller forlænges fristen ikke af tidligere anmodninger om genoptagelse (AfP 2019-6126).

For lignende sager se 16-3822, 18-2676 og 19-8425.

Afgørelsesdato: 16. juni 2019