Sagsnummer 12-9415

Behandling i udlandet ikke omfattet af klage- og erstatningsloven

16-08-2015

En 41-årig mand anmeldte, at han var blevet påført skade ved behandling på et sygehus i Bulgarien.

Patienterstatningen afviste sagen med den begrundelse, at behandling i udlandet ikke er omfattet af lovens dækningsområde, jf. KEL § 19, stk. 1, og stk. 3.

Patienten ankede afgørelsen og anførte, at det var SOS International, som på vegne af de danske sundhedsmyndigheder var nået frem til, at han skulle behandles på det pågældende sygehus.

Ankenævnet for Patienterstatningen tiltrådte afgørelsen med den bemærkning, at det forhold, at behandling på et sygehus i udlandet betales af den offentlige rejsesygeforsikring, ikke ændrer ved, at behandling i udlandet ikke er omfattet af loven.  

Patienten indbragte herefter sagen for domstolene. Retten udtalte, at behandlingen i Bulgarien ikke var sket på baggrund af et tilbud om henvisning til behandling i udlandet, og at den derfor faldt uden for lovens dækningsområde (dom af 26. september 2014 fra Retten i Odense, 7. afd., sag nr. BS 7-182/2014).

Sagen viser, at reglen i KEL § 19, stk. 3, fortolkes således, at behandling i udlandet kun er omfattet af loven, hvis patienten er henvist til den pågældende behandling af det danske sundhedsvæsen.

For lignende sager se 13-8316 og 15-0105.

Afgørelsesdato: 3. december 2012