Sagsnummer 13-8316

SOS International ikke ansvarlig for behandling i udlandet

23-04-2015

En 55-årig kvinde blev opereret under en ferie i Frankrig. Under indlæggelsen var hun i kontakt med SOS International, som efter operationen gav tilladelse til, at hun rejste hjem til videre kontrol.

Patienten anmeldte efterfølgende, at hun var blevet påført skade ved behandlingen. Hun mente, at operationen burde være foretaget under supervision af SOS International, og at de burde have fulgt op på forløbet.

Patienterstatningen vurderede, at SOS International havde ydet korrekt rådgivning til patienten, og at hun ikke var blevet påført skade ved denne rådgivning. SOS International var ikke ansvarlig for selve behandlingen på sygehuset. Betingelserne for at yde erstatning var derfor ikke opfyldt, jf. KEL § 19, stk. 1.

Afgørelsesdato: 10. december 2013