Sagsnummer 13-5216

Skade opstået ved behandling hos tandlæge var ikke en lægemiddelskade

03-03-2014

En 56-årig kvinde anmeldte, at hun havde fået føleforstyrrelser i kinden og tungen i forbindelse med bedøvelse hos sin tandlæge. Skaden blev anmeldt som en mulig bivirkning til det lægemiddel, der var blevet anvendt i forbindelse med bedøvelsen.

Skaden var også anmeldt til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, som vurderede, at der var sket en nerveskade som følge af selve indstikket under bedøvelsen. Nerveskaden blev anerkendt som en sjælden og alvorlig komplikation efter KEL § 20, stk. 1, nr. 4.

Patienterstatningen afviste derfor, at der var sket en skade som følge af egenskaber ved lægemidlet, jf. KEL § 38, stk. 1, og KEL § 44.

Som afgørelsen viser, kan skader opstået i forbindelse med anlæggelse af bedøvelse både opstå som bivirkning til lægemidlet og som følge af selve indstikket. Hvis skaden skyldes lægemidlet, er der tale om en lægemiddelskade. Disse sager behandles altid af Patienterstatningen. Hvis skaden i stedet skyldes selve indstikket, er der tale om en behandlingsskade. Disse sager behandles også af Patienterstatningen. Indstikskader opstået under behandling hos en privatpraktiserende tandlæge behandles dog af Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

Afgørelsesdato: 25. september 2013

Bemærk: Patienterstatningen har overtaget behandlingen af tandskader fra 1. juli 2024 fra Tandlæge foreningens Tandskadeerstatning