Sagsnummer 13-0727

Behandling hos privatpraktiserende tandlæge

03-03-2014

En kvinde anmeldte, at hun var blevet påført skade i forbindelse med implantatbehandling foretaget på et privathospital.

Det viste sig, at behandlingen var blevet foretaget af en privatpraktiserende tandlæge, der lejede sig ind i privathospitalets lokaler.  

Sagen blev derfor oversendt til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, der varetager behandlingen af erstatningssager for skader opstået ved behandling hos privatpraktiserende tandlæger.

Afgørelsesdato: 2. oktober 2013