Sagsnummer 07-1164

Reduktion af dødsfaldserstatning

10-05-2010

En 57-årig mand blev opereret for en total forsnævring ud for 4. lændehvirvel og metastasesuspekte forandringer. En undersøgelse af tumorvævet viste, at det drejede sig om metastatisk kræft, men primærsvulsten blev ikke fundet. 22 dage efter operationen afgik manden ved døden.

Patienterstatningen vurderede, at manden med overvejende sandsynlighed afgik ved døden som følge af manglende udredning og behandling af lungebetændelse forud for operationen.

Patienterstatningen fandt, at der forelå så høj grad af sandsynlighed for, at patienten ville være afgået ved døden som følge af sin kræftsygdom inden for kortere tid, selv uden behandlingsskaden, at der skulle foretages reduktion af forsørgertabserstatningen.

Der blev herved lagt vægt på, at patienten forud for sin død havde fået konstateret metastatisk kræft i lænderyggen, og at det i dødsattesten var angivet, at prostatakræft var mistænkt som den primære sygdom. Det blev på den baggrund skønnet, at patientens 1-årsoverlevelse var mindre end 50 %, og at 5-årsoverlevelsen var mindre end 5 %. Patienterstatningen vurderede således, at patienten under alle omstændigheder havde en meget dårlig overlevelsesprognose.

Patienterstatningen reducerede herefter for­sørgertabserstatningen med 2/3, udover den almindelige aldersreduktion.

Afgørelsen er et eksempel på reduktion af forsørgertabserstatningen på grund af hypotetisk årsagskonkurrence.

I dette tilfælde forelå der en lægelig vurdering af, at patienten led af en alvorlig kræftsygdom med en meget dårlig overlevelsesprognose. På baggrund af den skønnede prognose var der en høj grad af sandsynlighed for, at patienten under alle omstændigheder ville være afgået ved døden inden for et par år, selv uden behandlingsskaden. Med udgangspunkt heri fandt Patienterstatningen derfor, at forsørgertabserstatningen skulle reduceres med 2/3.

For lignende sager henvises til 02-1900 og 06-0994.

Afgørelsesdato: 13. februar 2009