Sagsnummer 05-0776

Mistet bijob udløste ikke erhvervsevnetab

06-05-2010

Som følge af en skade kunne en patient ikke længere varetage sit bijob som ambulancelæge. Patienten opretholdt dog sit hovederhverv som overlæge og kompenserede for det mistede bijob ved at øge sin indtægt i hovederhvervet samt et andet bijob. Dette medførte, at patientens samlede indtægt efter skaden udgjorde mindst det samme, som den forventeligt ville have udgjort uden skaden. Der blev derfor givet afslag på erstatning for erhvervsevnetab.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen og stadfæstet af byretten.

Sagen viser, at vurderingen af, om en skade har udløst et erhvervsevnetab, er et økonomisk kriterium. Det afgørende er således ikke, om man er i stand til at udføre samme arbejde som før skaden, men om man er i stand til at oppebære væsentligt samme løn. Er dette tilfældet, ydes der ikke erstatning for erhvervsevnetab.

Afgørelsesdato: 29. maj 2009