Sagsnummer 07-4566

Dissemineret sclerose ikke udløst af hepatitis-vaccine

06-05-2010

I forbindelse med en udenlandsrejse blev en kvinde vaccineret mod hepatitis B. 3 år senere fik hun konstateret dissemineret sklerose med symptomer i form af nedsat bevægelse i venstre ben, træthed, svimmelhed, balanceproblemer, inkontinens samt kognitive problemer. De første symptomer var opstået umiddelbart efter vaccinationen, og patienten mente derfor selv, at sygdommen var opstået som følge af vaccinationen.

Til brug for behandling af sagen indhentede Patienterstatningen en udtalelse fra Lægemiddelstyrelsen, som oplyste, at det er et meget omdiskuteret emne, om der er sammenhæng mellem vaccination mod hepatitis og dissemineret sclerose. Der er dog ikke generelt påvist en sammenhæng i de kontrollerende studier på området.

Patienterstatningen fandt derfor, at der ud fra det aktuelle vurderingsgrundlag ikke med overvejende sandsynlighed var årsagssammenhæng mellem vaccinationen og patientens disseminerede sclerose.

Patienterstatningens afgørelse er tiltrådt af Lægemiddelskadeankenævnet.

Sagen blev i øvrigt også anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, idet kvindens udenlandsrejse var foretaget i forbindelse med hendes arbejde. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fandt dog heller ikke, at der var årsagssammenhæng mellem vaccinationen og kvindens udvikling af dissemineret sclerose.

Afgørelsesdato: 6. august 2009