Sagsnummer 99-1326

Psykisk skade efter malaria-behandling

06-08-2009

En 23-årig kvinde havde forud for en rejse til Østen fået ordineret Lariam som forebyg­gende behandling mod malaria.

Et par dage efter afrejsen fik patienten et psykisk ildebefindende og følte, at hun befandt sig på kanten af et nervøst sammenbrud, idet hun var stærkt generet af mareridt, søvn­løshed, tungsind samt finmotoriske problemer.

Da patienten ophørte med indtagelse af Lariam, forsvandt generne gradvist.

Patienterstatningen afviste sagen, idet patienten ikke kunne anses at være påført en fy­sisk skade som følge af behandlingen med Lariam.

Afgørelsesdato: 13. oktober 1999