Sagsnummer 98-0955

Galdelækage efter galdestensoperation

23-09-1998

En 59-årig mand blev indlagt akut på sygehuset, idet han igennem et døgn havde haft kraftige periodiske smerter øverst i bugen.

Der blev foretaget kikkertundersøgelse af bugen, hvor man konstaterede betæn­delse i tolv­fin­gertarmen. Ultralydsscanning foretaget samme dag viste sten i galde­blæren og i galdeblæ­rens udførselsgang. Man fandt derfor indikation for at fjerne galdeblæren ved kikkertme­tode. I forbindelse med dette indgreb lukkede man den lille gal­de­gang fra galdeblæren med 2 clips. Operationen forløb umiddelbart plan­mæssigt.

En uge senere blev patienten imidlertid indlagt, idet han siden udskrivelsen havde haft ma­vesmerter og diarré. Da smerterne forværredes, foretog man åben operation, hvor man fandt en ældre ansamling af galde og blod under leveren.

Da der efterfølgende opstod en ny ansamling samme sted, foretog man kontrastundersøgelse, hvorved man konstaterede en lækage fra stumpen af den lille galdegang fra galde­blæren. Man ind­lagde herefter en protese i den dybe galdegang, hvorefter patien­tens tilstand gradvist blev bedre.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter § 2, stk. 1, nr. 3, idet galdelækagen fra stumpen af den lille galdegang fra galdeblæren med overvejende sandsynlighed ville være undgået, hvis man i stedet for at anvende clips havde underbundet om­kring den lille galdegang fra galde­blæren. Denne metode stod til rådighed og måtte betragtes som ligeværdig (98-0955) (1998 Årsb.).

Afgørelsesdato: 23. september 1999