Erstatning for forsinkede operationer for tarmkræft

Publiceret 24-03-2023

Region Midtjylland har oplyst, at man på Aarhus Universitetshospital ikke har været i stand til at tilbyde alle patienter med fremskreden tarmkræft operation inden for de maksimale ventetider på to uger.

Hvis patienterne kunne være behandlet inden for to uger på et andet hospital i Danmark eller i udlandet, og regionen ikke har tilbudt patienten denne mulighed, kan de berørte patienter have ret til erstatning. Ifølge lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet har patienterne ret til erstatning, hvis patienterne er blevet påført en skade som følge af, at operationen blev forsinket. For denne gruppe patienter vil det typisk dreje sig om, at overlevelsesprognosen er blevet forringet på grund af den forsinkede operation, eller fordi sygdommen i forsinkelsesperioden har udviklet sig, så behandlingen ikke længere kan gennemføres.

Der er tale om en højt specialiseret behandling, og Patienterstatningen har endnu ikke viden, om, hvorvidt patienterne kunne være behandlet andre steder. Det er på nuværende tidspunkt derfor ikke klart, om patienterne kan have ret til erstatning.

Hvis du er en af de berørte patienter og mener, at du har fået en skade, fordi du har ventet længere end 14 dage på din behandling, kan du søge erstatning hos Patienterstatningen. Du behøver ikke afvente information fra Aarhus Universitetshospital eller fra Region Midtjylland. Det samme gælder pårørende.

Du kan udfylde vores digitale ansøgningsskema eller ringe på 33 12 43 43 og bede om at få tilsendt et skema samt en svarkuvert med posten. Du skal ikke vedlægge journaler eller andet materiale. Vi sørger for at indhente det nødvendige materiale.