Kriterier for erstatning til mave-tarmkræftpatienter fra AUH

Publiceret 11-05-2023

Fejl og overskridelser af maksimale ventetider på mave-tarmafdelingen på AUH er ikke i sig selv nok til at udløse erstatning efter klage- og erstatningsloven. Patienternes overlevelsesprognose eller behandlingsforløb skal også være blevet forværret.

I lyset af udviklingen i sagen om forsinkede behandlinger og forkert information på mave-tarmkirurgisk afdeling på AUH præciserer Patienterstatningen nu, hvad der skal til, for at de berørte patienter og pårørende kan få erstatning.

Det sker for at undgå misforståelser og urealistiske forventninger hos en gruppe patienter, som i forvejen er hårdt ramt af situationen.

Forsinkelse og fejl giver ikke automatisk erstatning

Efter klage- og erstatningsloven kan patienter i Danmark kun få erstatning, hvis deres behandlingsforløb har givet dem en patientskade.

For nogle kræftpatienter vil for sen behandling eller forkert information forringe behandlingsmulighederne og dermed patientens overlevelsesprognose. Her vil erstatning være mulig. For andre patienter har for sen behandling eller forkert information ikke haft betydning for deres behandling eller prognose. Her vil erstatning sandsynligvis ikke være mulig. Forsinkelse og fejl giver altså ikke automatisk patienten ret til erstatning - kun hvis det har medført en patientskade.

Samtidig hænger et eventuelt erstatningsbeløb sammen med, hvordan patientens overlevelsesudsigter var inden den forsinkede behandling eller forkerte information.

Patienter som, selvom de havde fået rettidig behandling, alligevel ville have haft en relativ dårlig overlevelsesprognose, vil typisk få relativt lave erstatningsbeløb. Ingen patientforløb er dog ens. Derfor opfordres alle patienter, som mener, at de har fået en patientskade, til at søge erstatning.

”Jeg ved, at det kan være et trist og hårdt budskab, og jeg vil ikke afskrække én eneste patient fra at søge erstatning i denne sag. Men jeg synes, vi skylder at give ordentlig information om erstatningsmulighederne, så vi ikke skaber falske forhåbninger om mange og høje erstatninger hos en gruppe mennesker, som i forvejen er alvorligt syge og føler sig svigtet. For mange vil det formentlig være svært at få erstatning”, siger vicedirektør i Patienterstatningen, Martin Erichsen.

Alle kan søge

Det kan være svært for den enkelte patient at vurdere, om forsinkelser og fejl har haft betydning for behandlingsmulighederne og prognosen. Derfor opfordrer Patienterstatningen alle patienter og pårørende, som mener, at der kan være sket en fejl i behandlingsforløbet på AUH, til at søge erstatning.

Patienter og pårørende behøver ikke vente på et brev fra hospitalet eller regionen for at søge. Det er gratis og kan gøres direkte via Patienterstatningens hjemmeside.

”Vi er klar til at tage imod ansøgninger fra alle, som ønsker at søge erstatning i denne sammenhæng. Vi gennemgår hver eneste sag med vores læger og skynder os så meget, vi overhovedet kan. Ingen skal give op på forhånd, men man skal heller ikke føle sig stillet noget forkert i udsigt”, siger Martin Erichsen.

Hastebehandling til meget syge patienter

Patienter, som modtager livsforlængende behandling eller på anden måde er meget syge, vil få deres sag hastebehandlet i Patienterstatningen. Derfor er Patienterstatningen klar med første afgørelse i sagen på AUH om kort tid.

Læs mere om erstatning for forsinkede operationer for kræft i maveregionen.