Patienterstatningen afgiver nu vejledende udtalelser i forældede sager om benamputationer efter aftale med regionerne

Publiceret 30-06-2023

Erstatningssager om benamputationer

I foråret 2022 kom det frem, at der i nogle regioner var sket amputationer af patienters ben, selv om amputationen formentlig kunne være undgået. Patienterstatningen har indtil nu modtaget 503 sager, hvoraf vi har afgjort 226 .

Forældede sager

En sag er forældet, hvis der er gået mere end 10 år fra amputationen. Patienterstatningen har allerede afvist nogle sager som forældede efter den 10-årige forældelsesfrist – andre vil blive afvist som forældede, efterhånden som vi modtager sagerne. En afgørelse om forældelse kan ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen.

For at imødekomme, at patienterne kan få vurderet deres sag, selv om den er forældet, har regionerne indgået en aftale med Patienterstatningen om vejledende udtalelser i visse sager.

Hvad betyder aftalen om vejledende udtalelser i forældede sager?

En vejledende udtalelse er ikke en afgørelse. Det er i stedet en udtalelse om, hvordan Patienterstatningen ville have afgjort sagen, hvis den ikke havde været forældet.

Udtalelsen har samme indhold som en afgørelse. Udtalelsen kan konkludere, at der ikke er sket en patientskade (sagen afvises), eller at der er sket en patientskade (sagen anerkendes), og hvor stor erstatningen ville være.

Regionen har forpligtet sig til at følge den vejledende udtalelse og udbetale en eventuel erstatning til patienten eller de efterladte. Udtalelsen kan ikke ankes til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvilke sager? – og betingelser

Aftalen gælder for forældede sager, hvor patienten efter 1. januar 2010 har fået amputeret et ben fra underben eller lårben af andre årsager end kræft eller en ulykke (traume). Patienten skal have søgt Patienterstatningen om erstatning senest 31. december 2023.

Hvordan får patienterne besked om muligheden for en vejledende udtalelse?

Når Patienterstatningen træffer afgørelse om, at sagen er forældet, vejleder Patienterstatningen samtidig patienten om muligheden for at kontakte regionen og bede om en vejledende udtalelse. Det er regionen, der afgør, om sagen opfylder betingelserne for en vejledende udtalelse. Regionen betaler Patienterstatningen for den vejledende udtalelse.

I de sager, hvor Patienterstatningen allerede har truffet afgørelse om, at sagen er forældet efter den 10-årige forældelsesfrist, vil patienten eller de efterladte blive kontaktet af den pågældende region, hvis betingelserne for en vejledende udtalelse er opfyldt.

Hvorfor skal jeg først have min sag afvist hos Patienterstatningen, før regionen kan bede om en vejledende udtalelse?

Patienterne skal først søge erstatning hos Patienterstatningen, fordi det er vigtigt at få afklaret, om sagen rent faktisk er forældet.

Spørgsmål?

Har du en sag vedrørende benamputation, der er blevet afvist på forældelse? Så kan du kontakte den pågældende region, hvis du vil have lavet en vejledende udtalelse.

Kontaktoplysninger

Region Hovedstaden
Lasse Sveistrup
E-mail:
lasse.sveistrup@regionh.dk
Telefon: 2143 5487

Region Sjællands uvildige patientvejledere
Telefon: 7015 5001
Kl. 9.00-12.00 (mandag, tirsdag, onsdag og fredag). 

Region Nordjylland
Patientkontoret
Telefon: 9764 8010
Kl. 9.00-12.00 alle hverdage.

Region Midtjylland
Lise Rørbæk von Lillienskjold
E-mail: Lise.lillienskjold@stab.rm.dk
Telefon: 2045 9560

Region Syddanmark
Camilla Rosenvang
E-mail: camilla.rosenvang@rsyd.dk
Telefon: 7663 1219