Første erstatning for forsinkede kræftoperationer i Region Midtjylland

Publiceret 26-06-2023

Patienterstatningen har givet den første patient erstatning i sagen om overskridelse af maksimale ventetider for kræftbehandlinger fra Aarhus Universitetshospital. Patientens operation med cytoreduktiv kirurgi og HIPEC blev forsinket med 29 dage ud over de maksimale ventetider.

Patienterstatningen vurderer, at patientens overlevelsesprognose er forværret på grund af forsinkelsen. Forsinkelsen er skyld i, at patientens sygdom har udviklet sig, så 5-års overlevelsesprognosen er gået fra cirka 30 % til cirka 10 %.

Forringelsen betyder, at Patienterstatningen ifølge ankenævnets og domstolenes praksis kan tildele erstatning for den psykiske belastning, det er for patienten at vide, at prognosen er blevet væsentligt forringet.

Den psykiske belastning fastsættes til et varigt mén på 10 %. For den pågældende patient udløser det en erstatning på cirka 60.000 kroner. Et varigt mén på 10 % er det maksimale, der kan gives for den psykiske belastning i forbindelse med en prognoseforringelse.

”Jeg er glad for, at vi har kunnet give den første patient erstatning i den her ulykkelige sag. Mange vil nok mene, at beløbet er for lavt. Beløbet afspejler, at patientens overlevelsesprognose desværre var dårlig allerede inden forsinkelsen. Derfor har vi alene kunnet give erstatning for den psykiske belastning, det er at vide, at forsinkelsen desværre har forringet prognosen endnu mere”, siger Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen.

Kun erstatning for skader

I Danmark kan patienter kun få erstatning for den skade, de har fået på grund af deres behandlingsforløb. Patienter får ikke erstatning alene fordi, der er begået fejl – uanset hvor grove fejlene er.

Erstatningsbeløb udregnes efter, hvor store konsekvenser skaden har haft for patienten. Hvis en forsinkelse i behandlingen i sig selv betyder, at en patient går fra at have en god til en dårlig overlevelsesprognose, vil erstatningen blive væsentligt højere end i den pågældende sag.

Patienter skal søge

Patienterstatningen opfordrer fortsat alle patienter til at søge erstatning, hvis de mener, at forsinkelser kan have forværret deres sygdomsforløb. For det kan være svært selv at vurdere, om ens forløb er blevet forværret.

”Man skal ikke tøve med at søge erstatning, hvis man mener, at der har været forsinkelser i ens behandling. Ikke to sager er ens, og hvis man er i tvivl, kan man altid ringe til os eller søge erstatning via vores hjemmeside” siger Martin Erichsen, vicedirektør i Patienterstatningen.

I alt har Patienterstatningen nu afvist to sager og anerkendt én sag i forbindelse med sagen fra Aarhus Universitetshospital om overskridelse af de maksimale ventetider for kræftbehandling.

Læs mere om erstatning for forsinkede operationer for kræft i maveregionen.