300 patienter har søgt erstatning for benamputationer

Publiceret 01-02-2023

Indtil videre har Patienterstatningen tildelt 2,4 millioner kr. i erstatning.

Siden 28. april 2022 har 300 patienter søgt erstatning for unødige benamputationer på tværs af regionerne. Størstedelen af patienterne er blevet behandlet i Region Midtjylland. Ansøgningerne skyldes, at Region Midtjylland 4. maj 2022 offentliggjorde en rapport om, at regionen i en årrække havde afsat for få ressourcer til at behandle karkirurgiske patienter. Herefter begyndte regionen at finde og kontakte patienter, som kunne have ret til erstatning.

Siden er både Region Sjælland og Region Syddanmark ligeledes valgt at gennemgå benamputationsforløb i deres regioner og kontakte patienter, som regionerne mener kan have ret til erstatning for unødig benamputation. Begge regioner er stadig i gang med gennemgangen.

2,4 millioner kroner fordelt på 12 patienter

Ud af de 300 patienter har 12 patienter foreløbigt fået tilkendt erstatning til et samlet beløb på 2.430.000 kr. I nogle af sagerne er Patienterstatningen dog ikke færdig med at opgøre erstatningen, da der blandt andet skal tages stilling til yderligere svie og smerte, erhvervsevnetab samt helbredsudgifter.

”Det er trist og alvorligt, at så mange patienter mener, at de har fået foretaget en unødig benamputation. Nu gælder det om at få undersøgt deres forløb og afklare, om de kan få erstatning. For alene uvisheden kan være en stor belastning, ” siger direktør Karen-Inger Bast.

Erstatningerne er typisk tildelt, fordi Patienterstatningen har vurderet, at patienterne kunne have beholdt deres ben, hvis behandlingen havde levet op til erfaren specialiststandard.

31 patienter har fået afvist deres ansøgning. 254 patienter afventer stadig en afgørelse på deres erstatningssag.

”Vi stræber efter at træffe vores afgørelser så hurtigt som muligt. Men det er ofte komplekse forløb, som kræver en hel del undersøgelser fra vores side. Ingen ville bytte deres ben for en pose penge, men en erstatning kan måske være med til at give flere muligheder til patienter, som har pludselig har fået et liv mange begrænsninger,” udtaler direktør Karen-Inger Bast.