Erstatning for amputationer og karkirurgi i Region Midtjylland

Publiceret 11-05-2022

Er du en af de berørte patienter eller pårørende? Så læs mere her.

Den 28. april 2022 offentliggjorde Region Midtjylland en ekstern analyse, som peger på, at regionen i en årrække har afsat for få ressourcer til at behandle karkirurgiske patienter med sygdomme som åreforkalkning og udposninger på blodkarrene.

Det kan blandt andet have medført, at regionen har udført unødvendige amputationer ved hofte, lår, knæ eller underben.

Læs nyheden fra regionen

Region Midtjylland har meddelt Patienterstatningen, at den nu vil kontakte alle relevante patienter med information om muligheden for erstatning. Patienterstatningen er i løbende i dialog med regionen om, hvordan denne information skal foregå.

Sådan kan du søge om erstatning

I Danmark skal erstatning for behandlingsskader opstået i sundhedsvæsnet søges hos Patienterstatningen. Det gælder også i denne sag.

Som patient har du altid mulighed for at søge erstatning, uanset om du bliver kontaktet af regionen eller ej.
Du kan både søge online via vores hjemmeside eller på et fysisk ansøgningsskema. Det er gratis at søge.

Da denne sag desværre kan involvere mange patienter, anbefaler vi dog, at du afventer en henvendelse fra Region Midtjylland, inden du søger. Vi anbefaler også til, at du i første omgang kontakter Region Midtjylland, hvis du har spørgsmål til dit forløb.

Hvis du er blevet behandlet i Viborg, kan du ringe på telefonnummer: 7844 6302.

Hvis du er blevet behandlet i Aarhus, kan du ringe på telefonnummer: 7845 3115.

Vi vurderer hver enkelt sag

Hvis du får en henvendelse fra Region Midtjylland med opfordring til at søge erstatning, får du ikke automatisk tilkendt erstatning. Du skal søge erstatning hos os. Vi indhenter alt relevant materiale i hver enkelt sag og foretager en konkret vurdering af hvert enkelt forløb.

Vi vurderer blandt andet, om det var muligt at undgå amputationen eller andre komplikationer, hvis behandlingen eller håndteringen af din sygdom havde været en anden. Det kan være forskelligt fra sag til sag.

Ikke kun amputationspatienter

Analysen fra Region Midtjylland peger på generelle problemer med ventetid i regionens karkirurgiske behandling. Det kan have medført andre patientskader end amputationer.

Patienter, som har fået andre skader efter et karkirurgisk forløb i Region Midtjylland, skal derfor også være opmærksomme på erstatningsmulighederne.

Pårørende til afdøde kan også søge erstatning

Region Midtjylland har oplyst, at problemerne har stået på i en længere årrække. Derfor kan unødigt amputerede patienter desværre være døde siden amputationen. Hvis det er tilfældet, kan du som pårørende søge erstatning.

Forældelse

Ifølge loven er der en forældelsesfrist på 10 år fra det øjeblik, skaden er sket. Det betyder, at hvis det er mere end 10 år siden, skaden er sket, kan du som udgangspunkt ikke få erstatning via Patienterstatningen.

Hvis du er patient eller pårørende i en sag, som er mere end 10 år gammel, anbefaler vi, at du i første omgang kontakter Region Midtjylland. Hvis der bliver lavet en ordning, så man kan søge erstatning, selv om der er gået mere end 10 år siden amputationen, vil vi informere om muligheden på vores hjemmeside.

Klage

Patienterstatningen er ikke en del af klagesystemet. Vi behandler alene ansøgninger om erstatning, og det har ikke konsekvenser for den enkelte læge eller behandlingsstedet, hvis du bliver tilkendt erstatning.

Hvis du ønsker at klage over dit behandlingsforløb, skal du kontakte Styrelsen for Patientklager. Du kan finde mere information om klagemulighederne på styrelsens hjemmeside: www.stpk.dk

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er du velkommen til at ringe til os. Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage fra kl. 9.30-15.00 på telefonnummer: 3312 4343