Årstal: Stigning i antallet af ansøgninger til Patienterstatningen

Publiceret 28-06-2022

Patienterstatningen fik lige godt 2.000 flere ansøgninger om erstatning i 2021 i forhold til året før.

Der er travlt i Patienterstatningen. En opgørelse af sager fra 2021 viser, at Patienterstatningen fik lige godt 2.000 flere ansøgninger om erstatning fra patienter i 2021 sammenlignet med året før. Patienterstatningen har generelt oplevet at få flere sager over de sidste 5 år, og den store stigning fra 2020 til 2021 skal ses i lyset af, at der kom markant færre sager end forventet i 2020.

En god bid af stigningen ses i antallet af sager, der handler om bivirkninger ved lægemidler. Fra 2020 til 2021 er antallet af denne type ansøgninger steget fra 1.015 til 1.632. Stigningen skyldes, at der i 2021 er 614 danskere, der har søgt erstatning for bivirkninger efter en COVID-19-vaccine.

”Den generelle stigning i vores sagsantal kunne tyde på, at flere patienter er blevet opmærksomme på erstatningsmulighederne, når noget går galt. Det er isoleret set positivt. Men stigningen i 2021 skyldes også, at vi har fået en del ansøgninger om erstatning for bivirkninger efter COVID-19-vaccinerne. De giver en stor stigning i vores årstal, men sammenlignet med hvor mange, der er blevet vaccineret, er antallet af vaccine-ansøgninger faktisk ret lavt,” siger direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

26 procent af de patienter, som søger erstatning hos Patienterstatningen, opnår erstatning. Dermed er den såkaldte anerkendelsesprocent på niveau med tidligere år. Det glæder Karen-Inger Bast.

”Anerkendelsesprocenten tyder på, at vi ikke kun får flere sager, men også flere sager, hvor der faktisk er grundlag for erstatning. Det er vigtigt for os, fordi vi jo helst vil fokusere indsatsen på de patienter, som reelt kan være berettigede til erstatning. Jeg forventer dog, at vores anerkendelsesprocent vil falde en smule i den kommende tid, da mange af erstatningsansøgningerne for COVID-19-vaccinerne bliver afvist. Enten fordi patienten har søgt erstatning for meget milde bivirkninger, eller fordi vi ikke kan sandsynliggøre en årsagssammenhæng," siger Karen-Inger Bast.

Tal siger ikke nødvendigvis noget om udviklingen i sundhedsvæsnet

Den generelle stigning i antallet af ansøgninger til Patienterstatningen siger ikke automatisk noget om kvaliteten af behandlingerne i sundhedsvæsnet. Antallet af ansøgninger skal nemlig både ses i forhold til antallet og typerne af behandlinger i hele sundhedsvæsnet.

”Man skal være varsom med at bedømme sundhedsvæsnet alene på vores årstal. Det er mere komplekst end som så. Stigningen i antallet skyldes nok mere sandsynligt, at flere er blevet mere opmærksomme på erstatningsmuligheden. Antallet af ansøgninger og anerkendelser skal også ses i forhold til den mængde og type af behandlinger, som udføres i sundhedsvæsnet hver dag. Jo flere og jo mere komplicerede behandlinger – jo større er risikoen for skader”, siger Karen-Inger Bast.

Erstatningsansøgninger til Patienterstatningen over de seneste fem år

År Antal erstatningsansøgninger
2017 10.389
2018 10.608
2019 11.550
2020 10.639
2021 12.404