Patienterstatningen genoptager sager om COVID-vaccine efter nye bivirkninger

Publiceret 22-12-2022

Patienterstatningen genoptager nu flere afviste erstatningsansøgninger fra patienter for bivirkninger til COVID-vaccinerne.

De genoptagede sager drejer sig om fire sager vedrørende kronisk nældefeber som bivirkning til vaccinerne fra Pfizer og Moderna. Desuden genoptager Patienterstatningen også en sag vedrørende tinnitus som bivirkning til vaccinen fra AstraZeneca. Patienterstatningen har gennemgået alle afviste sager og tager kontakt til patienterne i de sager, hvor der kan være grundlag for erstatning. Desuden har Patienterstatningen anerkendt 17 sager vedrørende nældefeber siden november.

”Det her er et område, hvor der løbende kommer nye oplysninger. Vi genoptager sagerne, hvis det viser sig, at patienterne alligevel kan have ret til erstatning. Så skal de ikke selv holde sig opdaterede. Nu bliver næste skridt at vurdere, om patienterne fx har fået nældefeber i så alvorlig grad, at det kan give erstatning. Det er en sygdom, der kan spænde fra milde og forbigående tilstande til noget, der er kronisk og alvorligt,” siger Karen-Inger Bast, direktør i Patienterstatningen.

Når Patienterstatningen har kunnet anerkende 22 nye sager, skyldes det, at det er hurtigt at afgøre, om der er tidsmæssig sammenhæng mellem nældefeberen og vaccinen. Næste skridt i sagsbehandlingen bliver at vurdere, om det har resulteret i en varig og alvorlig tilstand hos patienten.

Sager vedrørende nældefeber efter COVID-vaccine

  Verserende Afviste Anerkendte I alt
Moderna 15 9 (hvoraf 4 genoptages) 17 41
Pfizer 7 4 (hvoraf 1 genoptages) 5 16

Flere bivirkninger end nældefeber

Hvor kronisk nældefeber skal være alvorlig og varig, før loven giver ret til erstatning, så er der også nogle betingelser, der skal være opfyldt ved de andre bivirkninger. Grundlæggende skal patienterne have fået et varigt mén eller have været sygemeldt i længere tid.
Ved tinnitus gælder det som tommelfingerregel, at patienten skal have fået nedsat hørelse i forbindelse med sin tinnitus, før loven giver ret til erstatning. Patientens tinnitus skal også være opstået i nogenlunde tidsmæssig sammenhæng med vaccinationen.

Sager vedrørende tinnitus efter COVID-vaccine

  Verserende Afviste Anerkendte I alt
AstraZeneca 1 8 (1 genoptages) 0 9

Patienterstatningen har gennemgået 8 afgjorte sager vedrørende tinnitus efter vaccination med AstraZeneca. En enkelt sag bliver genoptaget, fordi patienten kan have ret til erstatning.

Der er også kommet nye oplysninger om kraftig menstruation som bivirkning til vaccinen fra Pfizer og Moderna. I teorien kan kraftig menstruation også give erstatning, men den skal føre til en længere sygemelding eller give varigt mén. Patienterstatningen har dog ind til videre kun haft en enkelt ansøgning fra en kvinde, der oplevede kraftig menstruation. Kvinden havde dog ikke været sygemeldt på grund af den kraftige blødning.

Patienterstatningens direktør opfordrer patienter, der har fået de vedvarende og alvorlige bivirkninger til at kontakte Patienterstatningen, nu hvor der er kommet ny viden om dem.

”Hvis man har fået alvorlig bivirkning, så skal man endeligt kontakte os. Det kan fx være kronisk nældefeber eller tinnitus med hørenedsættelse i tidsmæssig sammenhæng med vaccinen,” siger Karen-Inger Bast.