Patienter med senfølger kan muligvis få genoptaget deres afviste sag

Publiceret 16-12-2022

Har du fået afvist en erstatningsansøgning som forældet, da du søgte om erstatning for senfølger efter en behandlingsskade? Så bør du kontakte Patienterstatningen. Vores afgørelse kan have været forkert.

Højesteret har 27. januar 2022 afsagt en dom, som ændrer Patienterstatningens fortolkning af, hvornår senfølger efter patientskader er forældede.

Dommen fastslår, at den treårige forældelsesfrist i klage- og erstatningsloven først løber fra det tidspunkt, hvor den følge af skaden, der søges erstatning for, har vist sig på en sådan måde, at patienten har haft anledning til og mulighed for at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Dommen har naturligvis betydning for sager afgjort efter 27. januar 2022, og disse sager har vi afgjort i overensstemmelse med Højesterets dom.

Men dommen har også betydning for visse sager afgjort før 27. januar 2022. Det gælder patienter, der har søgt erstatning og fået afvist deres sag som forældet, selvom de kun har haft kendskab til de senfølger, de søger erstatning for, i mindre end 3 år forud for indsendelsen af ansøgningen. Sådanne patienter kan nu søge om genoptagelse af sagen.

Patienter, der ikke tidligere har søgt erstatning i Patienterstatningen, og som inden for de seneste tre år har opdaget senfølger efter den behandling, som senfølgen vedrører, bør også søge erstatning. Der kan dog ikke søges erstatning for behandlingsskader, der er sket for mere end 10 år siden.

Siden Højesterets dom har Ankenævnet for Patienterstatningen i samarbejde med Kammeradvokaten arbejdet på at afklare dommens betydning. Patienterstatningen og Ankenævnet for Patienterstatningen har dog allerede ændret praksis i alle sager, som er afgjort efter Højesterets dom.

Mulighed for genoptagelse – kontakt Patienterstatningen

Patienter, som har fået afslag på en ansøgning efter den gamle praksis, kan søge deres sag genoptaget hos Patienterstatningen.

Derfor opfordres patienter, som har fået afvist en ansøgning om erstatning for senfølger på grund af forældelse, til at kontakte Patienterstatningen. Patienter, som er i tvivl om, hvordan ”senfølger” skal forstås, er også velkomne til at henvende sig til Patienterstatningen.

”Ændringen betyder, at en lille gruppe patienter kan have fået en forkert afgørelse. Dem vil vi rigtig gerne i kontakt med, så vi kan vurdere, om vi kan genoptage deres sag. Vi kan desværre ikke selv finde patienterne i vores system. Derfor håber vi, at de vil kontakte os” siger vicedirektør i Patienterstatningen, Martin Erichsen.

Eksempler på ny praksis

Nedenfor er to eksempler til illustration af den nye praksis:

Eksempel 1:

Et barn får en hjerneblødning i forbindelse med en kompliceret fødsel. Forældrene er bekendt med, at der opstod en hjerneblødning ved den komplicerede fødsel. Der kan dog ikke umiddelbart konstateres nogen varige følger af hjerneblødningen. Efter 5 år udvikler barnet epilepsi, og man mistænker, at det kan skyldes blødningen ved fødslen. Forældrene anmelder nu et erstatningskrav for barnets udvikling af epilepsi, som en følge til hjerneblødningen under fødslen.

I eksempel 1 er erstatningskravet for epilepsilidelsen ikke forældet, fordi forældrene har anmeldt erstatningskravet inden 3 år efter, at de blev bekendt med, at epilepsien kunne skyldes blødningen ved fødslen.

Eksempel 2

En patient får en blødning i lungen ved en operation. Patienten bliver samme dag bekendt med, at der opstod en blødning og skade på lungen ved operationen. 5 år efter operationen finder patienten ud af, at der også er sket skade på hjernen, som også kan skyldes blødningen ved operationen. Patienten anmelder nu et erstatningskrav for skade på lungen og på hjernen.

I eksempel 2 er skaden på hjernen ikke forældet, fordi patienten først er blevet bekendt med de følger senere i forløbet og har anmeldt kravet inden for 3 år efter det tidspunkt. Derimod er skaden på lungen forældet, fordi patienten i mere end 3 år har været bekendt med skaden på lungen, uden at anmelde kravet til Patienterstatningen. 

Kriterier for genoptagelse

Der er mulighed for at søge om genoptagelse af en sag, hvis alle de følgende tre kriterier er opfyldt:

  1. Sagen er tidligere afgjort som forældet efter den 3-årige forældelsesfrist (§ 59, stk. 1, eller § 60, stk. 1, i klage- og erstatningsloven), eller der er truffet afgørelse om, at en tidligere afgørelse om forældelse efter den 3-årige frist ikke kunne genoptages.
  2. At der i sagen er tale om yderligere følger (senfølger) af en patientskade, som patienten først er blevet bekendt med senere i forløbet.
  3. At den seneste afgørelse i sagen er truffet af Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen efter den 26. januar 2012.

Til patienter, der ønsker en sag genoptaget

Du kan kontakte Patienterstatningen telefonisk på 3312 4343 alle hverdage fra kl. 9.30-15.

Du kan også kontakte os pr mail. Skriv til pebl@patienterstatningen.dk. Hvis din henvendelse indeholder følsomme persondata, skal du benytte en sikker kommunikation som Netservice eller e-boks.

Patienterstatningen er også åben for personligt fremmøde alle hverdage fra kl. 9.30-15 på vores kontorer i København og i Odense.

Læs nyhed om dom på Ankenævnet for Patienterstatningens hjemmeside