Renteomberegninger er før færdige end forventet

Publiceret 21-12-2022

Patienterstatningen er nu færdig med at omberegne de 8.785 sager, hvor patienter kan have fået udbetalt et for lavt rentebeløb. Sagerne er omberegnet halvandet år hurtigere end forventet.

I december 2020 fastslog Højesteret, at renter af patienternes erstatning var blevet beregnet fra et senere tidspunkt, end de burde have været. Det betød, at Patienterstatningen skulle gennemgå 8.785 sager og fastsætte nye forrentningstidspunkter. Til sammenligning får Patienterstatningen omkring 12.000 ansøgninger om året.

Siden højesteretsdommen har Patienterstatningen udviklet et nyt IT-system, som har understøttet sagsbehandlerne i omberegningerne af sagerne, så patienterne kan få udbetalt de rigtige renter af deres erstatning.

Samtidig er indsatsen løbende blevet organiseret, så arbejdet med omberegningerne forsinkede Patienterstatningens løbende sagsbehandling mindst mulig.

Hurtigere færdig end forventet

Oprindeligt forventede Patienterstatningen, at alle omberegningerne ville være afsluttede i midten af 2024.

En ekstraordinær hurtig udvikling af IT-systemer og organisering af arbejdet har dog betydet, at alle 6.697 patienter, som skulle have et yderligere rentebeløb, har fået en ny afgørelse.

”Jeg er både stolt over og glad for, at vi har løst denne store og komplicerede opgave så relativt hurtigt. Vores medarbejdere har løst en svær opgave på relativt kort tid til gavn for mange tusinde patienter”, siger direktør for Patienterstatningen Karen-Inger Bast.

De mange sager med omberegninger er sendt til de erstatningspligtige regioner og andre erstatningspligtige, som står for at udbetale beløbene.

Patienterstatningens beregninger viser, at det samlede yderligere rentebeløb udgør cirka 55 mio. kr. Dog kan beløbet blive mindre alt efter omfanget af de erstatningspligtiges modregning.