Patienterstatningen tilbyder vejledende udtalelser i forsikringssager

Publiceret 23-03-2021

Fra 1. april 2021 tilbyder Patienterstatningen at afgive vejledende udtalelser i forsikringssager.

Siden 2019 har Patienterstatningen afgivet vejledende udtalelser om varigt mén og erhvervsevnetab til Erstatningsnævnet.

Nu er muligheden kommet til forsikringsområdet.

Samarbejdet er kommet i stand efter henvendelse fra advokat Karsten Høj, som har foreslået, at Patienterstatningen også skal kunne afgive vejledende udtalelser i forsikringssager. Efter dialog med Forsikring & Pension bliver det nu en mulighed, hvis både skadelidtes advokat og forsikringsselskabet er enige om at bruge Patienterstatningen.

Karsten Høj, Formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring, udtaler:

”Det er i personskadesager vigtigt, at vurdering af skadens varige følger sker hurtigst muligt og med begrundelser af høj kvalitet. Det er jeg personligt sikker på, at Patienterstatningen vil være i stand til at levere, og derfor bakker Danske Advokater op om denne nye mulighed, der vil skabe en god og sund konkurrence på området”.

Astrid Breuning Sluth, Forsikring og Pension, fortæller:

”Vi ser med positive øjne på initiativet fra Patienterstatningen og hilser muligheden velkommen for, at skadelidtes advokat og forsikringsselskabet i enighed kan vælge at indhente en vejledende udtalelse fra Patienterstatningen. Det bliver spændende at følge brugen af denne nye mulighed”.

Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen, udtaler:

”Jeg er glad for, at vi kan hjælpe skadelidte og forsikringsselskaber med at få en afklaring, når der opstår uenigheder. Det er til fordel for begge parter. Vi vil gøre, hvad vi kan for at give så retvisende og hurtige vurderinger som muligt".

Patienterstatningen kan fremover afgive vejledende udtalelser i følgende sager, når begge parter er enige om at bruge Patienterstatningen:

  • Ansvarssager, hvor skadelidte er påført en personskade (mén og erhvervsevnetab)
  • Private og kollektive ulykkesforsikringssager (mén)
  • Erhvervsevnetabsforsikringer (erhvervsevnetab)

Vilkår for afgivelse af vejledende udtalelser 2024

Find samtykkeerklæring om videregivelse af personlige oplysninger