Strejkens betydning for patienters ret til erstatning

Publiceret 24-06-2021

Læs hvordan strejken blandt sygeplejerskerne har betydning for patienters ret til erstatning.

Sygeplejerskernes strejke kan betyde, at flere behandlinger bliver udskudt eller aflyst. Dette medfører som udgangspunkt ikke ret til erstatning. Det skyldes, at der ikke ydes erstatning for skader, som skyldes manglende ressourcer – også selvom årsagen er en strejke.

Parterne har dog aftalt at indføre et nødberedskab under konflikten. Det betyder, at livsvigtige, uopsættelige og helbreds- eller varigt førlighedstruende behandlinger – herunder hjerte- og kræftbehandling – ikke må berøres af konflikten.

Får du en skade, fordi sygehuset ikke har levet op til kravene i nødberedskabet, kan du derfor have ret til erstatning. Hvis du for eksempel henvender dig med symptomer, som kræver akut eller livsnødvendig behandling, eksempelvis hjerte- og kræftbehandling, så kan du få erstatning, hvis du ikke kommer til som hidtil. Det kræver dog, at forsinkelsen har givet dig en skade eller en dårligere prognose.