Erstatning for skader efter defekte apparater fra Philips

Publiceret 23-07-2021

Patienter, som er blevet syge af fejlmeldte respirations- og søvnapparater fra Phillips, kan have ret til erstatning.

Philips Respironics har fundet en risiko for, at visse af deres respirations- og søvnapnø-apparater kan udlede dampe og små partikler, som ifølge Phillips kan give hovedpine, irritation, betændelsestilstand, vejrtrækningsbesvær, kvalme eller opkast og muligvis være giftige og kræftfremkaldende.

Hvem kan få erstatning?

Patienter, som oplever disse gener, kan have ret til erstatning. Det gælder for eksempel, hvis generne er varige, eller hvis man mener, at apparatet har medført kræft.
Patienter kan også have mulighed for erstatning, hvis man har haft en af disse gener i en kortere periode. Det kræver dog, at generne har givet et indkomsttab eller betydelige helbredelsesudgifter.

Har man været sygemeldt i længere tid – i praksis mindst 38 dage – på grund af generne fra fejlen i apparatet, kan man også have ret til erstatning.

Der skal være en overvejende sandsynlig sammenhæng

Som i alle andre erstatningssager skal der dog kunne påvises en overvejende sandsynlig sammenhæng mellem patientens gener og behandlingen – her fejlen i apparatet. Og det kan være vanskeligt i sager, hvor symptomerne også kan skyldes mange andre forhold.

”Mange patienter har brugt apparatet fra Philips i flere år og vil sandsynligvis have haft for eksempel hovedpine eller kvalme, som ikke skyldes apparatet. Men der kan også være patienter, som har fået langvarige gener eller alvorlig sygdom på grund af apparaterne. Mener man selv, at det er tilfældet, så synes jeg, at man skal kontakte os og høre om mulighederne for erstatning”, siger direktør Karen-Inger Bast.

Det er gratis at søge erstatning, men der er en bundgrænse på 7.971 kr. Har man ret til erstatning under dette beløb – for eksempel hvis man har været sygemeldt i mindre end 38 dage – vil man ikke få udbetalt erstatning.