Erstatning for mangelfulde brystundersøgelser på Ringsted Sygehus

Publiceret 27-01-2021

23 kvinder har fået erstatning. Patienterstatningen er tæt på at have afsluttet alle sager.

212 ud af i alt 216 ansøgninger om erstatning i forbindelse med de mangelfulde brystkræftundersøgelser på Ringsted Sygehus er afsluttet. 23 kvinder har indtil videre fået erstatning.

De 23 kvinder har fået dårligere overlevelsesprognoser og/eller et mere omfattende behandlingsforløb som følge af den mangelfulde undersøgelse. 

I én sag er en kvinden død som følge af den forsinkede diagnose.

7,5 mio. kr.

Der er indtil videre i alt tilkendt 7,5 mio. kr. i erstatning. Erstatningssummen dækker 19 ud af de 23 sager og kan blive større i takt med, at flere poster gøres op. I de øvrige 4 sager er der ikke opgjort erstatning endnu.

189 afslag

189 kvinder har fået afslag på erstatning. En stor del af sagerne er afvist, fordi kvinderne ikke har fået en skade, hvilket er forudsætningen for at få erstatning.

I nogle af sagerne har forløbet været i orden og er blevet gennemført korrekt efter gældende retningslinjer.

I andre tilfælde er sagerne blevet afvist, fordi kvinderne ikke har skullet gennem et hårdere behandlingsforløb, fordi deres overlevelsesprognose ikke er blevet dårligere, eller fordi de ikke har lidt økonomiske tab på grund af forsinkelsen eller den mangelfulde behandling.

Gennemgået alle forløb med mistanke

Region Sjælland bad Patienterstatningen gennemgå alle sager, hvor kvinderne havde brystkræft eller senere udviklet brystkræft, og hvor der var mistanke om, at kvinderne var undersøgt utilstrækkeligt – men også sager, hvor der ikke var mistanke om en patientskade.

Det er i det lys, den forholdsvis lave anerkendelsesprocent skal ses.

Status

  • 216 registrerede sager siden december 2018
  • 23 anerkendte sager
  • 189 afviste sager
  • 4 sager er endnu ikke afgjort