Erstatning efter COVID-19-smitte på plejehjem

Publiceret 17-02-2021

Patienterstatningen anerkender første dødsfald efter COVID-19 i plejesektoren.

En ældre kvinde blev i foråret smittet med COVID-19 på det plejehjem, hun boede på. Kvinden overlevede ikke, og de efterladte får nu erstatning.

Patienterstatningen anerkender patientskaden, fordi kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet på plejehjemmet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, og fordi hun døde af COVID-19.

Plejehjemmet konstaterede et udbrud af COVID-19 blandt beboere og personale i marts og april. Da patienten blev smittet, var der besøgsforbud på plejehjemmet. Da kvinden i perioden fik udleveret medicin og modtog behandling af personalet, vurderer Patienterstatningen, at kvinden med overvejende sandsynlighed blev smittet af personalet i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.

Alt tyder på, at plejehjemmet har overholdt de gældende retningslinjer, og at der blev brugt værnemidler. Alligevel blev plejehjemsbeboeren smittet, og derfor får de efterladte nu erstatning.

Lægger linjen for COVID-dødsfald på plejehjem

Det er første gang, at Patienterstatningen anerkender COVID-smitte på et plejehjem som en patientskade. Afgørelsen kommer derfor til at lægge linjen for andre sager med smitte på plejehjem.

Direktør Karen-Inger Bast forventer derfor også, at der vil være flere anerkendelser i lignende sager:

”Vi ved, at en række plejehjem har været ramt af smitte med COVID-19 samtidig med, at der var besøgsforbud. Det afgørende for erstatning er, om man er blevet smittet af personalet i forbindelse med sundhedsbehandling. Vi vurderer smitteårsagen fra sag til sag, men mange plejehjemsbeboere kommer naturligvis i tæt kontakt med personalet, når de får medicin, eller bliver behandlet fx for sår eller infektioner. Her er risikoen for smitte derfor stor”.

Erstatning for begravelsesudgifter

Erstatningen i sagen er ikke opgjort endnu. Der kan for eksempel være tale om erstatning for udgifter i forbindelse med begravelsen.

”Et dødsfald kan aldrig gøres op i penge, og de efterladte får ikke deres kære tilbage. Men vores afgørelse kan være med til at afklare et forløb, og de kan få dækket begravelsesudgifter og andet i forbindelse med dødsfaldet”, siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

268 COVID-19-erstatningskrav

 
Erstatnings-
ansøgninger i forbindelse med
COVID-19 pr. 15.02.21
  Anerkendte sager Afviste sager Ikke afgjorte sager I alt
Smittet med
COVID-19 på sygehus, plejehjem m.m.
  3 5 48 56
For sent behandlet
med COVID-19
  0 1 8 9
 Manglende behandling
af anden sygdom pga. restriktioner
  7(4 direkte corona-relaterede) 21 141 169
Restgruppe   0 12 22 34
Total   10 39 219 268