Nu begynder omberegningen af renter

Publiceret 09-04-2021

Patienter og pårørende får nu forrentet deres erstatning fra et tidligere tidspunkt. Det sker som følge af en højesteretsdom fra december 2020. Samtidig begynder Patienterstatningen omberegning af renter for erstatning og godtgørelse i 8.500 tidligere afsluttede sager.

Når man har en sag under behandling hos Patienterstatningen, har man ofte ret til renter af erstatningsbeløbet.

I december 2020 fastslog Højesteret, at renter af patienternes erstatning er blevet beregnet fra et senere tidspunkt, end de burde have været. Det betyder, at patienter og pårørende nu er berettiget til yderligere renter.

Siden højesteretsdommen har Patienterstatningen arbejdet på at udvikle et nyt IT-system, så patienterne kan få udbetalt de rigtige renter af deres erstatning. Systemet er nu klar til brug.

”Jeg er glad for, at vi nu er klar til at give patienterne de renter, de efter Højesterets afgørelse har krav på. Der ligger en stor opgave forude, men vi har udviklet et IT-system på rekordtid, og samtidig har vi ansat flere nye medarbejdere til opgaven, så patienterne kan få de rigtige rentebeløb”, fortæller Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

8.500 afsluttede sager skal omberegnes

Dommen betyder både, at igangværende og fremtidige erstatningssager skal beregnes anderledes, men også at alle erstatningsudbetalinger i de sidste tre år skal omberegnes.

Patienterstatningen forventer, at det vil tage vil tage halvandet år at gennemgå alle de afsluttede sager – ved siden af de omkring 11.000 erstatningssager, som Patienterstatningen modtager årligt. Efterhånden som sagerne bliver omberegnet, vil patienter og pårørende få besked, hvis omberegningen giver ret til yderligere renter.

Flere renter til de fleste

For de fleste patienter vil den nye beregning betyde, at de kan se frem til en ekstra sum i renter, fordi renterne skal fastsættes fra et tidligere tidspunkt. Men det gælder ikke nødvendigvis for alle.

For selvom renterne vil løbe over en længere periode, kan taksterne for de enkelte erstatningsposter ændre sig, når forrentningstidspunktet flyttes tilbage, fx fra 2019 til 2018, så selve hovedstolen – som renterne beregnes af – bliver lavere.

Udregninger kan være svære at forstå

Fordi renterne for nogle erstatningsposter fremover skal beregnes måned for måned, vil mange erstatningsberettigede opleve at få en lang liste over forretningstidspunkter i deres erstatningsopgørelse. For mange vil det sandsynligvis virke lidt uoverskueligt.

”Vi ved, at det her med renter er indviklet for mange. Vi har gjort vores bedste for at gøre det så overskueligt for patienterne som muligt og samtidig følge den nye praksis på området. Hvis man ikke forstår sin opgørelse, er man altid velkommen til at kontakte os”, siger Karen-Inger Bast.

Udbetalinger fra regionerne

Patienterstatningen sender de nye renteopgørelser til de erstatningspligtige, primært regionerne, fra april. Herefter udbetales beløbet til patienten eller de pårørende. Det vil – som i alle andre sammenhænge – være muligt at klage over den nye omberegning til Ankenævnet for Patienterstatningen.

Yderligere information

Læs mere om hvordan vi beregner renter

Læs Højesteretsdom fra 4. december 2020

Læs Højesteretsdom U 1997 1633 H

Renter og erstatning

En del af den erstatning, som patienter kan have krav på, er de renter, der tilskrives erstatningen, mens sagen behandles.

Renterne lægges oven i erstatningen for at sikre, at den ikke bliver mindre værd, mens patienten venter på at få den udbetalt.