Nordisk samarbejde om erstatningskrav efter COVID-vacciner

Publiceret 27-04-2021

De nordiske lande deler erfaringer og viden, som får betydning for behandling af erstatningskrav efter corona-vaccinerne. Fagpersoner fra Danmark, Norge, Sverige og Finland samarbejder.

I november tog Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast initiativ til at udveksle viden og erfaringer om erstatning efter bivirkninger ved corona-vacciner mellem de nordiske lande.

"Vores erstatningsordninger ligner ikke hinanden til punkt og prikke, men vi kan hjælpe hinanden med viden og erfaringer. Det giver til syvende og sidst bedre afgørelser i fremtidige vaccine-erstatningssager", fortæller Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Risiko for bivirkninger

Alle vacciner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Vaccineringen er i fuld gang og optrappes i takt med flere leverancer.

I det nordiske samarbejde ser man på antal vaccinerede, hvilke bivirkninger der indberettes, antal erstatningsansøgninger og særlige problemstillinger. Der er særlig nyttigt at dele erfaringer fra andre lande og videnskabelige artikler.

Læs mere om erstatning efter COVID-vacciner.

Patienterstatningen behandler erstatningskrav for gælder skader efter vacciner i Danmark, også vacciner mod COVID-19.

Om det nordiske samarbejde

Corona-pandemien har ramt alle hårdt. I de nordiske lande er der gode erstatningsordninger for patientskader, og der er et godt samarbejde mellem landene. Det er en fordel i en situation med pandemi.

"Vi må vide så meget som muligt om hvilke bivirkninger, vaccinerne kan give, for at behandle ansøgninger om erstatning på en hurtig og god måde. Derfor er det vigtigt at udveksle viden og erfaringer fra vores nabolande", siger Rolf Gunnar Jørstad, direktør i den norske patientskadeerstatning.

Robert Ström, direktør for Läkemedelsförsäkringen i Sverige fortæller: "En fælles viden og erfaringsudveksling kan bidrage til en bedre sagsbehandling af erstatningskrav for de skader, som kan opstå af den vigtige og omfattende vaccinationsindsats."-