Få erstatningssager efter COVID-19

Publiceret 10-09-2020

Patienterstatningen har modtaget ansøgninger om erstatning fra 90 borgere eller deres efterladte. Ingen sager er afgjort endnu.

Til og med 7. september har Patienterstatningen registreret 104 sager, der vedrører 90 borgere, hvor det af ansøgningen fremgår, at den mulige skade kan relateres til COVID-19.

I nogle af sagerne er det angivet, at flere parter har været involveret, fx både et sygehus og lægevagten, derfor kan en borger have flere sager.

Sagerne er efter en foreløbig gennemgang blevet inddelt i tre grupper:

  • Smittet med COVID-19 på sygehuse, plejehjem etc.: 20 borgere (21 sager)
  • Forsinket behandling/test for COVID-19: 2 borgere (3 sager)
  • Potentielle skader efter aflyste operationer og undersøgelse: 68 borgere (80 sager)

Smittede borgere

Fire ansøgninger om erstatning kommer fra efterladte til beboere fra plejehjem i København, Ballerup og Holstebro.

De resterende sager drejer sig om patienter, der angiveligt er blevet smittet på sygehuse i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland.

I 15 af de 20 ansøgninger er den smittede afgået ved døden.

Forsinket handling på COVID-19

I to sager mener de efterladte, at sundhedsvæsenet for sent testede og behandlede patienterne, på trods af at patienterne gentagne gange tog kontakt. Begge patienter er afgået ved døden.

Skader efter aflyste operationer og undersøgelser

I kølvandet på de aflyste operationer og undersøgelser har vi modtaget ansøgninger fra 68 borgere eller efterladte, der mener, at der er sket skader på grund af nedlukningen. Ansøgningerne, der kommer fra hele landet, vedrører primært aflyste operationer og undersøgelser på sygehusene, men nogle sager vedrører fx egen læge eller fysioterapeut.

Tre patienter er efterfølgende afgået ved døden.

Hvornår er man berettiget til erstatning?

Den helt afgørende forudsætning for at have krav på erstatning er, at man har fået en skade. Ved dødsfald kan der blive tale om erstatning til de efterladte i form af fx forsørgertabserstatning, hvis afdøde havde forsørgerpligt, og begravelseshjælp.

Hvornår kan man have krav på erstatning?

  • Hvis man er påført smitte på sygehuset, plejehjemmet eller institutionen mv., hvor man modtog sundhedsfaglig pleje- eller behandling, kan man have krav på erstatning. Det er Patienterstatningens opgave at vurdere, om det er overvejende sandsynligt, at smitten er påført på hospitalet, plejehjemmet mv.
  • Hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer på tidspunktet for skaden ikke er overholdt i forhold til fx aflyste operationer, og patienten af den grund får en skade eller mén, kan patienten have krav på erstatning.
  • Hvis Sundhedsstyrelsens retningslinjer på tidspunktet for skaden ikke er overholdt i forhold til indlæggelse af borgere eller patienter med symptomer på COVID-19, og det fører til en skade, kan der tildeles erstatning.

Patienterstatningen regner med at afgøre de første sager inden for et par måneder.

Om tallene

Optællingen af COVID-19 relaterede sager er baseret på en manuel screening af de ansøgninger, Patienterstatningen har modtaget i periode 10. marts – 7. september 2020. Antallet af sager kan derfor ændre sig, efterhånden som sagerne bliver oplyst, ligesom der kan være sager, der er overset ved screeningen, eller som først senere i sagsbehandlingsforløbet viser sig enten at være relateret til pandemien eller ikke relateret.