Erstatning til pårørende til patient, der blev smittet med og døde af COVID-19 på sygehus

Publiceret 26-10-2020

Patienterstatningen har anerkendt en ansøgning om erstatning fra de efterladte til en midaldrende mand, der døde efter at være blev smittet med COVID-19 på et offentligt sygehus i foråret.
Det skal nu opgøres, hvor stor en erstatning de efterladte skal have. Patienterstatningen kan tildele erstatning i sagen, fordi patienten med overvejende sandsynlighed blev smittet på sygehuset, hvor han blev behandlet for en anden sygdom. Det kunne man se ved at sammenholde mandens prøvesvar med den periode, hvor han var indlagt.

Det pågældende sygehus oplyste, at det fulgte alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Men selvom der ikke er begået en fejl, kan patienter eller deres pårørende stadig have ret til erstatning.

”I denne afgørelse slår vi på ingen måde sygehuset i hovedet og siger, at de har svigtet. Men selvom personalet gør alt efter bogen, så har vi også en venlig lovgivning, der giver patienter ret til erstatning, hvis de får en skade, der er meget sjælden og alvorlig i forhold til den sygdom, som de blev behandlet for. Vi vurderer, at det er tilfældet i denne her sag, hvor manden er død, selvom han var i god bedring med den sygdom, han var indlagt til behandling for,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Hun minder også om, at der skal være tale om alvorlige skader, før man kan få erstatning for COVID-19. Loven giver ikke en patient ret til erstatning, hvis patienten eksempelvis er syg i et par uger og derefter kommer sig helt.

144 sager om erstatning til patienter efter COVID-19


Patienterstatningen deler sager vedrørende COVID-19 ind i tre kategorier. Indtil videre er der kommet følgende sager ind:

  • Patienter smittet på sygehus, plejehjem eller lignende – 24
  • Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19 – 2
  • Skadet på grund af udskudt behandling – 118

Og selvom de i alt 144 sager kan lyde af mange, så er det måske ikke så mange sager, når man sammenligner med de smitteudbrud, der bliver omtalt i medierne.
”Jeg kan godt frygte, at der er patienter eller pårørende, der går glip af en erstatning, som de har ret til, fordi de ikke ved, at muligheden findes,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen. Hun håber især på at få hjælp fra sundhedspersonalet til at få oplyst om muligheden for erstatning.

”Jeg synes, at vi skylder vores sundhedspersonale en dybfølt tak for den enorme indsats, de har leveret og fortsat leverer under denne krise. Og selvom de har travlt, så håber jeg også, at de eller andre på sygehuset vil huske at fortælle patienter og efterladte om muligheden for erstatning, hvis patienterne har fået alvorlige skader eller er døde af at blive smittet med COVID-19 under sundhedsfaglig behandling,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.