Erstatningssager i forbindelse med Corona-pandemien

Publiceret 31-03-2020

Patienterstatningen skal tage hensyn til de begrænsede ressourcer og øvrige forhold, som sundhedsvæsenet, plejehjem mv. i øjeblikket arbejder under, når vi vurderer en skade. Det kan begrænse patienter og borgeres mulighed for erstatning for de skader, der sker i denne periode.

Vi står alle i en hel ekstraordinær situation, hvor særligt sundhedsvæsenet er presset, og det kan i en periode påvirke danskernes mulighed for at få erstatning for behandlingsskader.

Vi kan ikke præcis sige, hvilke situationer og skader der vil være omfattet af erstatningsordningen, og hvilke der ikke vil være omfattet, da forholdene og beslutninger ændrer sig fra dag til dag.

Men vi har forsøgt at beskrive, hvordan der i den lov, vi skal følge, er taget højde for en situation som den, vi står i nu, ligesom vi fortæller lidt om behandlingen af de sager, vi har modtaget før Corona-pandemien. 

Manglende ressourcer begrænser erstatningsmulighederne

Patienterstatningen skal efter klage- og erstatningsloven, når vi behandler sager om patientskader, også vurdere de omstændigheder, behandlingen er foregået under. Har personalet fx manglet udstyr, er der en generel mangel på personale, som der fx kan være under en strejke, eller er der andre ekstraordinære forhold, der har medført, at der skete en behandlingsskade? Hvis det er tilfældet, vil vi afvise sagen.

Det er svært at komme med præcise budskaber om, hvad der kan tildeles erstatning for i den helt ekstraordinære situation, vi står i nu. Det ligger dog fast, at Patienterstatningen skal tage hensyn til de begrænsede ressourcer og øvrige forhold, som sundhedsvæsenet i øjeblikket arbejder under, når vi skal vurdere en skade.

Eksempler på situationer, der som udgangspunkt vil blive betragtet som ressourcemæssige begrænsninger:

  • Hvis situationen eskalerer, så et stort antal syge bliver indlagt, og hvor fx sundhedspersonalet på sygehuse, plejehjem mv. skal bruges i funktioner, de er uvant med.
  • Hvis der mangler udstyr på grund af Covid-19 også til behandling af andre patientgrupper.
  • Hvis der sker skade i forbindelse med prioriteringen af patienter, fordi den kliniske vurdering ikke foregår som normalt - men som telefon- eller videomøde.

Information til landets sundhedsprofessionelle

I sundhedsvæsenet og andre steder, hvor der ydes sundhedsfaglig behandling og pleje, skal der fortsat leves op til den såkaldte specialiststandard, men de ressourcemæssige begrænsninger, der arbejdes under i øjeblikket, vil veje meget tungt i vores vurdering af de eventuelle behandlingsskader, vi vil modtage. 

I øvrigt påregner vi et fald i antallet af anmeldelser, fordi langt færre mennesker bliver behandlet i sundhedsvæsenet, hvilket helt naturligt vil nedbringe antallet af behandlingsskader.

Men vi vil sandsynligvis alligevel få sager ind, hvilket endnu ikke er sket, hvor patienter og borgere har fået en skade i forbindelse med en behandling eller på grund af manglende eller forsinket behandling. Her er det vigtigt, at sygehuset, botilbuddet eller plejehjemmet mv. i deres bemærkninger til sagen skriver til os, hvis det konkrete forløb har været/kan være påvirket af Covid-19 pandemien.

Information om verserende sager

Alle medarbejdere i Patienterstatningen arbejder hjemmefra bortset fra nogle enkelte, der håndterer den fysiske post, vi modtager. Det betyder, at har man en sag hos os, så fortsætter sagsbehandlingen næsten som normalt.

Vi afholder møder med vores læger som videomøder, men nogle af vores læger er travlt optaget ude på sygehusene, hvilket kan forlænge sagsbehandlingstiden.

Har du spørgsmål til din sag, kan du træffe os på tlf. 3312 4343. Vores medarbejdere vil som udgangspunkt være på deres telefoner, men svarer de ikke, så læg en besked, og de vil ringe tilbage.