111 millioner mindre i erstatning i 2019

Publiceret 02-03-2020

Selvom Patienterstatningen samlet set har tildelt færre penge i forhold til tidligere år, så regner Patienterstatningens direktør med, at beløbet vender tilbage til normalen i løbet af 2020.

I 2019 tildelte Patienterstatningen 611 millioner kroner i erstatning i forhold til 722 millioner kroner året før. Faldet skyldes ikke, at der er færre patienter, der har ret til erstatning, eller at de skal have mindre i erstatning end tidligere.

Faldet skyldes i stedet to faktorer:

Der blev i 2018 indført et lovpligtigt egetbidrag, som skal trækkes fra den erstatning, som patienterne får. Det har for 2019 givet et fald på cirka 20 millioner kroner. Egetbidraget blev indført af et enigt folketing for blandt andet at finansiere, at man udvidede Patienterstatningens dækningsområde til eksempelvis plejehjem og bosteder. Patienterstatningen forventer derfor, at faldet bliver udjævnet i takt med, at flere bliver opmærksomme på de nye muligheder og får erstatning.

Det resterende fald på 91 millioner skyldes, at der de sidste par år har været store udsving i antallet af anmeldelser, som har presset sagsbehandlingen. I alt steg antallet af nye sager i Patienterstatningen med 9 procent fra 2018 til 2019.

”Vores produktion har ikke helt kunnet følge med, fordi vi fik en stor stigning i antallet af anmeldelser efter en periode, hvor antallet af anmeldelser faldt, og vi derfor trimmede vores organisation. Vi ville ikke begynde at ansætte nye folk igen, før vi vidste, om der blev ved med at komme flere sager ind end tidligere. For det er meget vigtigt for os, at vi holder vores omkostninger så langt nede som muligt, da pengene ellers kunne gå til at behandle syge patienter i sundhedsvæsnet,” siger direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast.

Selvom 111 millioner kroner kan lyde som et stort fald, så regner Karen-Inger Bast med, at Patienterstatningen vender tilbage til en normal tilstand i løbet af 2020. ”Vi har omstillet os og allerede ansat nye folk, så jeg regner bestemt med, at vi kommer tilbage til normalen. Vores patienter skal ikke vente unødigt på at få deres erstatninger,” siger Karen-Inger Bast.

Samlet erstatningssum i mio. kr.
År Behandlings-
skader
Lægemiddel-
skader
Alle sager
2015 691 56 747
2016 712 46 758
2017 698 50 748
2018 686 36 722
2019 583 28 611

Hvor kommer de nye anmeldelser fra?

Der er sket en stigning i antallet af anmeldelser. Men man kan ikke tolke på tallene endnu og sige, at der eksempelvis sker flere skader i sundhedsvæsnet, eller at patienter i højere grad søger erstatning end før. For det er for svært at se trends, når tallet svinger.

Desuden er der også enkeltsager, der fylder meget. Alene sagen om mangelfulde undersøgelser af brystkræft på Ringsted Sygehus har givet 239 nye sager, som skal afgøres. De sager svarer til 2,25 procentpoint af stigningen i antallet af anmeldelser.

Sagerne er lidt atypiske, fordi Patienterstatningen efter aftale med Region Sjælland også gennemgår sager, hvor regionen ikke mistænker, at der er sket en skade.Derfor vil der blive givet erstatning i relativt få sager fra Ringsted Sygehus sammenlignet med resten af sagerne i Patienterstatningen.

Direktør for Patienterstatningen, Karen-Inger Bast, synes derfor ikke, at man kan tale om flere skader i sundhedsvæsnet på baggrund af, at der er flere, der søger erstatning.

Antal anmeldelser til Patienterstatningen
År Behandlings-
skader
Lægemiddel-
skader
Alle sager
2015 9.719 864 10.583
2016 10.210 1.003 11.213
2017 9.474 915 10.389
2018 9.572 1.036 10.608
2019 10.476 1.077 11.553
 

Antallet af nye sager i Patienterstatningen er svinget de sidste fem år, men stiger med lige knap 9 procent fra 2018 til 2019.

Hvad mangler der at blive tildelt i erstatning?

Selvom der samlet set er blevet udbetalt mindre i erstatning i 2019, så er der cirka lige så mange patienter, der har fået erstatning, som året før. I langt de fleste tilfælde får patienterne en bid af deres erstatning allerede når sagen anerkendes.

Det vil typisk være for varigt mén eller svie og smerte. Til gengæld skal Patienterstatningen normalt indhente nye oplysninger såsom lønsedler, før man kan opgøre, hvor meget en patient skal have i tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Det er disse opgørelser, der er opstået en bunke af, og som Patienterstatningen vil bringe ned i løbet af 2020.

”Det er en kompliceret opgave at opgøre, hvor meget en patient har mistet evnen til at arbejde. Det er desuden de poster, der typisk giver de meget store erstatninger. Derfor er bunkerne heller ikke så store, selvom 111 millioner kroner lyder af meget,” siger Karen-Inger Bast, direktør for Patienterstatningen.

Antal anerkendte sager
År Behandlings-
skader
Lægemiddel-
skader
Alle sager
2015 2.595 244 2.839
2016 2.607 617 3.224
2017 2.488 497 2.979
2018 2.217 422 2.639
2019 2.324 474 2.798

Find de fulde rapporter her

Du kan læse Patienterstatningens årstal for lægemiddelskader og behandlingsskader her