Få søger erstatning for knæoperationer

Publiceret 07-07-2020

Bruskskader i knæet er udbredt, og til trods for mange operationer på området, er andelen af erstatningsansøgninger på området begrænset. Forskere peger på, at en årsag til dette kan være, at patienterne ikke kender til erstatningsmuligheden.

Et forskningsprojekt har undersøgt skandinaviske erstatningssager efter knæoperationer, hvor patienten har døjet med bruskskader.

Studiet har inkluderet alle erstatningskrav til patienterstatningsordningerne i Danmark, Sverige og Norge i perioden 2010-2015. I perioden søgte 103 patienter fra de tre lande erstatning for en skade efter en knæoperation på baggrund af en bruskskade.

Stort mørketal


Der er ikke et register over, hvor mange knæoperationer efter bruskskader, der foretages, men forskerne anslår, at der i Skandinavien foretages omkring 7.500 operationer om året. Heraf er der ifølge studiet i gennemsnit 17 patienter årligt, der har søgt erstatning. Dette tal taler for et stort mørketal blandt erstatningssager, mener forskerne.

Til sammenligning har et andet forskningsprojekt afdækket knæoperationer som følge af ledbåndsskader og fundet 23 erstatningssager årligt alene i Norge.

Forskerne anbefaler, at området udforskes yderligere, og at et nationalt register over operationer kan tilføre vigtig viden på området.

Flest erstatningssager i Danmark


Halvdelen af erstatningssagerne i det seksårige studie kom fra Danmark. Dette til trods for, at befolkningen i Sverige er omkring dobbelt så stor, og at forskerne vurderer operationshyppigheden i de skandinaviske lande til at være nogenlunde ens.

Infektioner gav erstatning


Ud af de 103 patienter fik hver tredje erstatning for deres skade.

Den hyppigste anerkendte skade var infektion efter operationen. Tæt på alle anmeldte skader, der vedrørte infektioner blev anerkendt (89%). De andre anerkendte skader var bl.a. skader efter forsinkede diagnose og nerveskader.

Læs mere

Læs forskningsartiklen