Ny rentedom fra Højesteret

Publiceret 04-12-2020

Højesteret har fredag den 4. december 2020 afsagt dom i en principiel sag om fastsættelse af forrentningstidspunkter efter erstatningsansvarsloven. Dommen betyder, at Patienterstatningen skal gennemgå en række tidligere afgjorte erstatningssager tre år tilbage (forældelsesfristen) med henblik på at vurdere, om der skal tilkendes yderligere renter. Dommen får formentlig også betydning for en række andre myndigheder mv., der tilkender erstatning.

Patienterstatningen vil genoptage sagerne af egen drift, og patienter og pårørende behøver ikke henvende sig. Hvis man har krav på yderligere renter, vil man få en ny afgørelse fra Patienterstatningen.

Der vil senere komme yderligere information på hjemmesiden.