Erstatning for oversete diagnoser under COVID-nedlukning

Publiceret 22-12-2020

Et meningitis-dødsfald og to oversete diagnoser er indtil videre blevet anerkendt som patientskader.

En ældre mand ringede i foråret til lægevagten med feber, smerter i nakken og ude af stand til at dreje hovedet. Efter gentagen kontakt til sundhedsvæsnet, blev han indlagt akut og diagnosticeret med meningitis. Manden afgik ved døden.

Patienterstatningens vurdering er, at dødsfaldet med overvejende sandsynlighed kunne have været undgået, hvis man havde reageret på meningitis-symptomerne, og manden var blevet indlagt tidligere. De pårørende har derfor fået tildelt erstatning for dødsfaldet. For patienter med akutte eller livstruende sygdomme skulle stadig behandles under nedlukningen af sundhedsvæsner ifølge Sundhedsstyrelsens notat af 16. marts 2020.

Overset blindtarmsbetændelse og skulderskade


Patienterstatningen har afgjort 18 ud af i alt 142 sager, hvor borgere har søgt erstatning for skader efter udskudt eller manglende behandling. De øvrige to anerkendte sager handler også om oversete diagnoser.

Den ene drejer sig om en ældre borger med en overset blindtarmsbetændelse. Den anden er midaldrende kvinde med en overset skulderskade.

I begge sager burde patienten være blevet tilset tidligere, og deres forløb er blevet mere omfattende, end det med overvejende sandsynlighed kunne have været.

Afviste sager


De 15 afviste sager er af forskellig karakter, og enkelte sager har også vist sig ikke at omhandle specifikke Corona-problemstillinger. Et par sager er kendetegnet ved, at patientens behandling blev udsat på grund af Corona. De har ikke fået erstatning, fordi udsættelsen var en korrekt vurdering i forhold til, at deres situation ikke krævede akut behandling. Sagerne handler blandt andet om genoptræning, der er blevet udskudt.

I andre sager er patientens diagnose blevet opdaget for sent. Her har patienterne ikke været berettiget til erstatning, fordi vi har vurderet, at forsinkelsen ikke havde betydning for deres sygdomsforløb. Det drejer sig dels om et håndledsbrud samt en byld i halsen. I en sag er en kvindes kræftforløb blevet opdaget for sent, men forsinkelsen har efter Patienterstatningens vurdering ikke forringet patientens i forvejen uhelbredelige kræfttilstand.

I de øvrige sager har patienterne fået afslag, fordi vi har vurderet, at behandlingsforløbet har været i overensstemmelse med, hvad en erfaren specialist ville have gjort, eller at skaden ikke har været alvorlig og sjælden i forhold til patientens grundsygdom.

Knap 200 sager om erstatning til patienter efter COVID-19


Patienterstatningen deler sager vedrørende COVID-19 ind i tre kategorier. Indtil videre er der kommet følgende sager ind:

  • Patienter smittet på sygehus, plejehjem eller lignende – 44 sager
  • Aldrig eller for sent indlagt med symptomer på COVID-19 – 7 sager
  • Skadet på grund af udskudt behandling – 142 sager