Den vigtige dialog med sundhedspersonale

Publiceret 11-11-2019

Sundhedspersonale har den faglige viden til at vurdere, om en patient har fået en skade af behandling eller skadelige bivirkninger efter medicin, eller om patientens tilstand skyldes den sygdom, patienten bliver behandlet for. Derfor holder Patienterstatningen jævnligt oplæg om erstatningsordningen ved morgenkonferencer, på temadage m.m.

De sidste år er det blevet til over 60 foredrag rundt i landet for læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale. Og arbejdet stopper ikke her. Dialogen med sundhedspersonalet er en vigtigt indsats, fortæller Patienterstatningens direktør Karen-Inger Bast:”Sundhedspersonalet er dem, der bedst kan vurdere, om en patient kan have en skade, eller om der fx er tale om forventelige og helt acceptable gener efter en operation. Derfor er det også afgørende, at de kender til den pligt, de efter loven har til at informere om erstatningsmuligheden, hvis de står med en patient med en mulig skade.”. 

Desuden giver dialogen på morgenkonferencer mv. også Patienterstatningens sagsbehandlere vigtig viden med hjem.

Ingen konsekvenser for personalet

Når Patienterstatningen tager ud på hospitalsafdelinger, praksisser m.m., er et af de vigtige budskaber, at Patienterstatningen vurderer behandlingen og den enkelte skade, men ikke hvem der er skyld i skaden.”Vi er opmærksomme på, at ikke alle er klar over, at det ikke har konsekvenser for lægen, hvis en patient får tilkendt erstatning. Derfor er det vigtigt for os at tydeliggøre, at vi ikke har at gøre med disciplinær- eller tilsynssystemet”, uddyber Karen-Inger Bast.

Fokus på praktiserende læger

En vigtig aktør, som Patienterstatningen arbejder på at få et tættere samarbejde med, er almen praksis. De praktiserende læger har en særlig vigtig rolle i forhold til erstatningssystemet. Ikke kun fordi der sker skader i almen praksis, men fordi den praktiserende læge kan være den der opdager, hvis der er sket skader et andet sted; fx hos patienten, der er kommet hjem fra hospitalet eller hos borgeren på plejehjemmet.

Vil du have besøg på din arbejdsplads?

Patienterstatningen kommer rundt i hele landet til afdelinger, medicinske selskaber, praksisser, gå-hjem-møder eller noget helt femte. Vi tager ud over de generelle regler på området udgangspunkt i afgjorte sager og problemstillinger inden for det aktuelle speciale. Hvis du er interesseret i oplægget, kan du læse mere om foredragene eller kontakte jurist Lea Larsson på lea.larsson@patienterstatningen.dk.