Forskning: Skader efter rekonstruktion af korsbånd er sjældne, men underrapporterede

Publiceret 12-03-2019

Patienter, der skal have rekonstrueret ledbånd i knæet, ser ud til at have en lille risiko for skader. Men en del skader anmeldes ikke, viser nyt forskningsstudie.

31.236 patienter fik i perioden 2005-2014 rekonstrueret et ledbånd i knæet. I samme periode anmeldte 704 patienter skader efter operationen. Heraf blev 371 skader anerkendt som patientskader, hvilket svarer til 1,42 % af samtlige operationer i perioden. 

Det viser et forskningsstudie, hvor man har sammenholdt data fra Patienterstatningen, Landspatientregistret og Dansk Korsbånds Register fra 2005-2014. Set i forhold til operationsaktiviteten er risikoen for en patientskade ved en rekonstruktion af et ledbånd altså lav. Men tallene viser også, at der er en del patientskader, der ikke bliver anmeldt. Forskerne bag artiklen estimerer et mørketal på minimum 60 %. Dvs. hver gang der anmeldes 10 skader, er der minimum 6 skader, der ikke anmeldes til Patienterstatningen. 

Type af skader

De typiske skader efter en rekonstruktion af et ledbånd er:

  • Fejlplacering af borekanalen 
  • Dyb infektion i knæet
  • Smerter i knæet
  • Instabilitet i knæet på trods af operationen

Lavere risiko på afdelinger med høj aktivitet

I forbindelse med artiklen har man også undersøgt, hvorvidt risikoen for skader er afhængig af, om man bliver behandlet på et offentligt eller privat behandlingssted, eller om det har betydning, om afdelingen laver mange eller få ledbåndsrekonstruktioner årligt.Her er konklusionen, at risikoen for komplikationer og fejl er lavere på afdelinger med høj aktivitet end på afdelinger med lav aktivitet. Risikoen for en patientskade er imidlertid den samme, uanset om operationen sker i det offentlige eller det private sundhedsvæsen.

Anbefalinger

I forskningsartiklen anbefales to initiativer for at reducere patientskader:

  • Operationer bør koncentreres på afdelinger med høj aktivitet på operationstypen
  • Fejlplacering af borekanalerne kan mindskes ved rutinemæssig dokumentation af placeringen under operationen. 

Link til artiklen (doi)